Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Uusteaduse instituut kutsub kongressile

14.09.2016 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kutsub seoses 70. aastapäevaga osalema kongressil «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid», mis toimub 25.–26. oktoobrini Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis. Kongressi eesmärk on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis.
Teisipäev, 25. oktoober
Kl 9–9.30 Registreerumine.
Kl 9.30 Kongressi algus. Moderaatori avasõnad. Tervitused.
Kl 10–10.30 EELK UI 70 – Usuteaduse instituut teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjana Eestis (Randar Tasmuth, EELK UI).
1. osa: Usupuhastus, vaimsus ja ajalugu
Kl 10.45–11.30 Alusettekanne: Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse  põhijooni (Thomas-Andreas Põder, EELK UI/TÜ).
Kl 11.30–12.15 «Reformatsioon» reformatsiooniteoreetiliselt: Lutheri reformatoorse teoloogia algus (Pekka A. Kärkkäinen, Helsingi Ülikool).
Kl 13.30–14.15 Reformatsiooni algus Liivimaal (Juhan Kreem, Tallinna Linnaarhiiv/TLÜ).
Kl 14.15–15 Reformatsiooni mõjuaspekte Eesti kirik­lik-religioossel maastikul läbi sajandite (Matthias Burghardt, EELK UI).
Kl 15–15.30 Diskussioon ettekandjatega.
2. osa: Usupuhastus, kultuur ja haridus
Kl 16–16.45 Alusettekanne: Usupuhastuse mõju hariduse mõistmisele ja arendamisele Eestis (Marju Lepajõe, TÜ).
Kl 16.45–17.15 «Kiri tuleb kirikust». Eesti kirjakeele ja eestikeelse kirjanduse sünd ja areng (Kristiina Ross, EKI).
Kl 17.15–17.45 Luterlikust koraalist laulupeoni (Mart Jaanson, TÜ).
Kl 17.45–18.15 Diskussioon ettekandjatega.
Kl 18.30–20 Tallinna linnavalitsuse ja EELK UI vastuvõtt. Kahe raamatu esitlus: Pühendusteos EELK UI 70. aastapäeva puhul ning Luterliku Maailmaliidu teemaraamat reformatsiooni 500. aastapäeva puhul.
Kolmapäev, 26. oktoober
Kl 9 Päeva sissejuhatus.
3. osa: Usupuhastus, inimene ja ühiskond
Kl 9.15–10 Alusettekanne: Vabastatud inimene ja vaba riik (Johann-Christian Põder, Kopenhaageni ülikool).
Kl 10–10.30 Reformatoorseid lähtekohti vaimuliku ameti mõistmisel ja rakendamisel (Ove Sander, EELK UI).
Kl 10.45–11.15 Vocatio – elu kutse ja elukutse Martin Lutherit järgides (Anne Kull, TÜ).
Kl 11.15–11.45 Reformatsiooni vaimsus täna: otsides iseennast ja õnnestuvat elu (Marko Tiitus, EELK UI).
Kl 11.45–12.15 Diskussioon ettekandjatega.
4. osa: Usupuhastus, kirikud ja pluralism
Kl 13.30–14.15 Alusettekanne: Reformatsiooni globaalne mõõde (Anne Burghardt, LML).
Kl 14.15–14.45 Kirikute paljusus ja ühtsus: reformatsioon ja oikumeenia (Tiit Pädam, EELK).
Kl 15.15–15.45 Usuvabadus tänapäeval – kas narratiivi muutus? (Merilin Kiviorg, TÜ).
Kl 15.45–16.15 Usuline ja maailmavaateline pluralism Eestis – väljakutse ja võimalus (Ringo Ringvee, EELK UI).
Kl 16.15–16.45 Diskussioon ettekandjatega.
Kl 17–18 Sõnum tulevikuks ja diskussioon. Panelistid: Urmas Viilma, Toomas Paul, Urmas Nõmmik, Katri Aaslav-Tepandi, Ott Ojaperv (piiskop Eelija), Annika Laats. Paneeli juhatab Indrek Treufeldt.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)