Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uus vaimulike toetussüsteem EELKs

28.02.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Mentorikoolitusel oli peamine õpetamise raskus Naatan Haameril.
Arhiiv

Põltsamaal lõppes 2017. aasta aprillis alanud EELK vaimulike mentorite koolitus. Projekti koordinaator oli Siimon Haamer.

Vaimulike toetamine vaimuliku juhendaja või mentori näol on olnud kõneks viimastel aastakümnetel nii EELK juhtimisstruktuurides kui ka vaimulike endi vahel. Aprillis 2015 otsustas konsistoorium moodustada EELK vaimuliku ameti komisjoni, mille raames loodi sama aasta oktoobris EELK vaimuliku ameti komisjoni vaimulike hingehoidliku toetamise ja vaimuliku kasvamise alarühm, kuhu kuuluvad Siimon ja Naatan Haamer, Urmas Nagel, Margus Kirja ja Triin Käpp.
Alarühma ülesandeks sai vaimulikele erinevate toetusmehhanismide väljatöötamine ja mentorluse süsteemne korraldamine.
Mentorite koolitusest võttis osa 16 vaimulikku: Jaak Aus, Naatan Haamer, Siimon Haamer, Tiina Janno, Mart Jaanson, Margus Kirja, Peeter Krall, Eve Kruus, Triin Käpp, Annika Laats, Aare Luup, Urmas Nagel, Toomas Nigola, Meelis Rosma, Anti Toplaan ja Arho Tuhkru.
Ühiselt püüti mõista, mis on vaimulike mentorlus, kuidas seda oleks parem korraldada, kuulati kogemusi teistest kirikutest ning võrreldi neid oma elu ja praktikatega. Tutvuti ka mentorluse teoreetiliste alustega. „Peamine õpetamise raskus oli Naatan Haameril, ent kogu koolitustsükli üks eesmärke oli üheskoos välja töötada meie kiriku vaimuliku mentorluse põhimõtted,“ jagas Eesti Kirikule Siimon Haamer.
Grupi töö tulemusena määratleti, et esmalt on vaimulik mentor inimene, kes toetab vaimuliku vaimulikku kasvamist ja omab juhendatavaga hingehoidlikku suhet, kuid on nõuandja ka igapäevaelu küsimustes. Pihiisa funktsiooni täitmine sõltub mentori ja juhendatava omavahelistest kokkulepetest.
Juba sel õppeaastal oli vaimuliku mentori valimine kohustuslik diakoni- ja preestrikoolituse õppuritele õpingute ajal ja vähemalt viie aasta jooksul pärast ordinatsiooni. Soovituslik on süsteem kõigile teistele vaimulikele ja eriti neile, kel on ordinatsioonist möödunud vähem kui viis aastast.
Siimon Haameri sõnul võib mentoriks valida ka neid vaimulikke, kes pole koolitusel käinud: „Me ei hakka jagama mentorite litsentse, vaid tahame pakkuda võimalust. Mentorid leitakse tavaliselt üles. Mentorlus võiks olla loomulik osa vaimulikust kasvamisest, vaimulike tööst. See aitab kindlasti tugevdada vaimulike omavahelisi suhteid ja vaimulikkonda ühtsemana hoida.“
Kätlin Liimets

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)