Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Uus toimkond hakkab koostama ususõnastikku

21.02.2018 | | Rubriik: Kultuurielu

Tulevikus on oodata õigekeelsussõnaraamatu ja teiste sõnaraamatute kõrvale ka ususõnastikku.
Internet

Lõppenud on konkurss, millega otsiti ususõnastiku töörühma stipendiaate.

Kõik, kel on tulnud kokku puutuda religioonialaste terminitega, on küllap olnud kimbatuses ühe või teise sõna tähendusega või kahelnud, kuidas mõnd keerulist sõna kirjutada.
Vajadus ususõnastiku järele on olnud pikka aega, nüüd tekkis selle koostamiseks ka võimalus. Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) koostöös siseministeeriumiga kuulutas jaanuaris välja töörühma stipendiaatide konkursi, ütles Eesti Kirikule EKNi täitevsekretär Ruudi Leinus.
Esmakordselt Eesti ajaloos koondatakse ühiste kaante vahele religiooniga seotud mõisted koos seletustega, sealjuures märkides ära ka konfessionaalsed erisused, räägib ettevõtmise algataja, siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au.
Sõnastiku kasutajatena nähakse riigiametnikke, omavalitsuste töötajaid, õpetajaid, õppejõudusid ja õpilasi, meediaväljaannete töötajaid – kõiki, kes teemaga kokku puutuvad.
Ruudi Leinuse sõnul oodati avaldusi inimestelt, kes oskaks mitut keelt ja oleks kokku puutunud kristliku sõnavaraga, näiteks tõlkidelt, teadustöö tegijatelt. Konkursile laekus kuus avaldust, mis 12. veebruaril juhatuse koosolekul läbi vaadati. Töörühma liikmeteks kinnitati Siiri Rebane, Ingmar Kurg, Riina Ruut, Vallo Ehasalu ja Toomas Schvak, töörühma juhiks Mariina Viia.
Prognoositavalt võiks tööst esimest suuremat kokkuvõtet teha 2–3 aasta pärast, arvab Ilmo Au. Sõnastiku koostamine on aga iseenesest tähtajatu ettevõtmine, sest keel, sh terminoloogia, muutub pidevalt.
Rita Puidet

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)