Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Uus Testament: kirik ja misjon

22.03.2019 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituudis on 4. aprillil konverents. Algus kell 11, lõpp orienteerivalt kl 17.
Konverentsil mõtleme koos ja töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena kaasa järgmiste eesmärkide nimel:
• mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid;
• arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjonipraktikaid;
• leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.
I osa. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud
1) Apostel Pauluse kõne Ateena Areopaagil (Ap 17:16-31) – teistsugune misjonijutlus. Jaan Lahe.
2) Saada „kõigile kõigeks“ – Pauluse isiku profiili ambivalentsus ja hübriidsus (1Kr 9:19–22). Ergo Naab.
3) Misjon Markuse evangeeliumis. Vallo Ehasalu.
4) Theōsise ja maailma minemise dialektikast Johannese evangeeliumis. Randar Tasmuth.
II osa. Refleksioonid misjoni aluste ja toimivate praktikate teemal, sõnavõtud ja lühiarutlused.
Küsimused koos arutamiseks: Mida toimivat tehakse praegu ja kuidas? Missugused võivad olla uued tegevusvormid, võrgustikud ja sihtrühmad?
Koguduste liikmete, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Misjonikeskuse töötajate ja teoloogide sõnavõttude abil otsime vastuseid töövormidele, mis saaksid olla viljakad.
Kl 15.45 vestlusring: Mida saame kaasa võtta tulevikuks?
Registreerimine ja osavõtumaksu tasumine kuni 30. märtsini http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/921-uue-testamendi-konverents-kevad-teade

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)