Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uus kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse voor

17.03.2021 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti Kaplanite Kutseühing on taas korraldamas kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse vooru. Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts.

Kutsetunnistus kinnitab, et inimene on pädev oma valdkonnas tegutsema ja kutsete jagamist koordineerib SA Kutsekoda. Kaplani ja hingehoidja kutse jagamise õiguse on Kutsekojalt saanud 2014. aastal loodud MTÜ Eesti Kaplanite Kutseühing (EKKÜ). Pärast taotlejate dokumentide hindamist ja suulist hindamisvooru tehakse hindamiskomisjoni otsus (30. aprillil) ning lõpuks kutsekomisjoni otsus (7. mail). Taotlejate informeerimine tulemuste kohta toimub perioodil 10.–21. mai.

Kaplani ja hingehoidja kutsetel on kaks taset: spetsialist ehk tase kuus ja juhtivtöötaja ehk tase seitse. Näiteks kui inimene on teatud aja töötanud hingehoidja/kaplanina ja soovib vanemkaplaniks või peakaplaniks saada, siis on võimalik uut taset taotleda. Kaplanit ja hingehoidja kutset eristab see, et kaplan peab olema ordineeritud vaimulik.

Kui varasematel aastatel oli kutsetunnistuse omamine vabatahtlik, siis siin on toimunud muutus. „Sügiseses taotlusvoorus väljastasime 16 kutsetunnistust, mis on siiani rekord. Suurt mõju on avaldanud koostöö sotsiaalministeeriumiga ja haiglate ning hoolekandeasutuste kaplanaadi areng. Riigipoolne nõue on, et haiglates ja hooldekodudes peab olema kutsetunnistus ette näidata, muidu kaplani või hingehoidja ametisse ei võeta. Selles kontekstis on pädevust hindava kutseühingu roll tähtis,“ jagab EKKÜ juhatuse liige Igor Miller, lisades, et kutsetunnistuste taotlemise vastu on huvi tundnud ka kaitseväe ja Kaitseliidu esindajad.

Taotlemise tingimused ja maksumus on samad mis varasematel aastatel ja lähemat infot saab Eesti Kirikute Nõukogu kodulehelt (http://ekn.ee/inc.toovaldkond.php?lehe_id=6&alamlehe_id=11).

Lõpetuseks rõhutab Igor Miller, et praktiliste kogemuste kõrval, mida kutsekomisjon samuti hindab, on kindlasti vaja tähelepanu pöörata nõudele, et teoloogiline kõrgharidus peab olema omandatud.

Kätlin Liimets 

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)