Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Uurimus protestantiseerijast tõi auhinna

27.05.2015 | | Rubriik: Kultuurielu

Aastakümnetepikkune pühendumine keele- ja kirikumehele Heinrich Stahlile lubas Piret Lotmanil kirjutada põhjaliku monograafia, mida hinnati ajalookirjanduse aastapreemiaga.
Internet

Teoloogiadoktor Piret Lotman pälvis oma eelmisel aastal Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste sarjas ilmunud monograafiaga «Heinrich Stahli elu ja looming» ajalookirjanduse aastapreemia.

Žürii hinnangul on tegemist suurepärase akadeemilise uurimusega, mis võtab kokku autori aastakümnete jooksul tehtud töö. Piret Lotmani lähtepositsioon Heinrich Stahliga tegelemiseks ei olnud arvustajate meelest kerge, sest varasemad uurijad on keele- ja kirikumehele omistanud mitmeid negatiivseid epiteete.
Lotmani läbivaks püüdeks on aga näha Stahlis ennekõike inimest, kelle tegevuse motiive ta püüab mõista. Ta rajab oma arusaama uuritavast kui heas mõttes fanaatilisest, pühendunud protestantiseerijast oma aja kontekstis. Monograafia puhul on tegemist interdistsiplinaarse käsitlusega, pakkudes palju nii ajaloolastele kui teoloogidele.
Veel tõi žürii raamatu puhul esile laiema ajaloolise ja ruumilise tausta, millesse keele- ja kirikumees on asetatud. Kuigi fookuses on Stahl, annab raamat ka hea ülevaate Rootsi kiriku- ja kultuuripoliitikast.
Saab meenutada, et Piret Lotman kaitses ka oma doktoritöö 2010. aastal samal teemal. Dissertatsioon kannab pealkirja «Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemereprovintsides 17. sajandi esimesel poolel» ning selles vaadeldakse Stahli tegevust tema Rostocki ja Wittenbergi ülikoolist pärit luterlike vaadete, samuti Rootsi kirikupoliitika kontekstis.
Doktoritöö tõi esile, et haritud ja kohusetundliku vaimuliku edasiliikumine ametiredelil oli toonastes Eestimaa oludes ootuspärane – maapastorina alustanud Stahlist sai juba neljakümnendate eluaastate hakul Ingerimaa kirikupea.
Eesti Kirik

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)