Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uudiseid praostkondadest

15.02.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

johanneseLääne praostkond

Johannese Sõnumid ühendab koguduseliikmeid Eestis ja mujal maailmas
Haapsalu koguduse lehel Johannese Sõnumid (esikaas fotol) täitus septembris esmailmumisest kümme aastat. Hiljuti kogunes toimetus arutama lehega seonduvat. Lehe idee üks algatajaid ja praegugi toimetusse kuuluv vikaarõpetaja Kristel Engman ütleb, et iga paari aasta järel antakse hinnang, kuidas lehel läheb, ning analüüsitakse, mida võiks sisu või vormi osas muuta. Nii ka seekord.
Märtsi alguses saadetakse kõigile infolehe saajatele küsimustik, mille vastuste põhjal teeb toimetus otsuse võimalike uuenduste kohta. Toimetuse soov on, et leht käiks ajaga kaasas ning samas vastaks oma lugejate ootustele. Leht on arenenud koos koguduse ja selle tegevustega. Näiteks on oma rubriigi leheveergudel saanud Haapsalus välja töötatud piiblitund „Piibel köögis“.
Leht saadetakse iga kuu esimesel päeval rohkem kui 300 inimese e-postkasti, aga prinditakse ka välja, et jagada seda vanematele inimestele, kes arvutit ei kasuta. Johannese Sõnumid on oluline infokanal kodulehe, Facebooki konto, Lääne Elu, Eesti Kiriku ja koguduse teadetetahvli kõrval. „Regulaarselt tegutsev toimetus on üks koguduse töövaldkondadest,“ kinnitab Kristel Engman. Lisaks suhtluskanalile ja infovahetusele täidab leht koguduse kroonika funktsiooni.

Kõneldi möödunud aasta tegemistest
Lääne praostkonna töötegijad kogunesid 31. jaanuaril aasta esimesele konverentsile Lääne-Nigulasse. Praost Leevi Reinaru ütleb, et konverents pakub hea võimaluse saada koguduste tegevusest ülevaade. Ta sõnas, et kõik kogudused esitasid aruande õigel ajal ja see on oluline.
Asutatud on sihtasutus Läänemaa, mille arengustrateegias aastani 2035 on ühe eesmärgina kirjas tuntud ja väärtustatud kultuuripärand ning selle saavutamiseks märgitud kirikute renoveerimine ja restaureerimine ning kirikute võrgustiku loomine. Seepärast täpsustatakse praostkonnas suurte remontide vajadused, sest need lülitatakse maakonna arengukavva. Pikas perspektiivis aitab see kaasa koguduste rahataotlustele.
Ka tõi praost välja, et aastast 2006 on praostkonnal ja maakonnal ühine komisjon, mis aitab kergendada koguduste tööd.

Järva praostkond

Anna kogudus jätkab lootusrikkalt
Leidsin Paide Linnalehest koguduse hooldajaõpetaja Lea Heinaste meeldetuletuse koguduseliikmetele tasuda liikmemaksu. Õpetaja Heinaste ütleb, et tänu sellele on koguduse liikmesannetajate arvus väike kasv – liikmesannetajaid on nüüd poolsada. Märkimisväärne on, et õpetaja poole pöördus lehetoimetus küsimusega, kas kogudusel oleks soovi lehte mõnd kuulutust panna.
Õpetaja Heinaste sõnab, et kogudusel on mure vaimuliku leidmisega. Tema ootab pikisilmi, et saaks pensionipõlve pidama jääda. Kogudus loodab, et kui Paide kogudus õpetaja saab, hakkab too teenima ka Anna kogudust. Muidu on elu õpetaja sõnul ilus ja kogudus jätkab pühakoja remondiga.
Sügisel 2017 lõppes üheksa kuud kestnud põrandavahetus ja jumalakoda taaspühitseti. Nüüd kogutakse annetusi uste ja akende restaureerimiseks. Projekt on valmis ja hinnapakkumised tehtud ning suvel võetakse uksed ette.
Kogudust saab toetada annetades EELK Anna koguduse kontole EE711010702000731007.

Türi kogudus võõrustab külalisi
Türi Püha Martini kogudusel on paarkümmend aastat sõprussidemed Soome Siuntio kogudusega. Läinud aasta augustis külastas Eestit suur delegatsioon, nüüd on Türile tulemas emeriitõpetaja Ismo Turunen, kes jutlustab vabariigi aastapäeva, 24. veebruari jumalateenistusel. Oodatakse ka Siuntio koguduse uut diakonit, kes sai pühitsuse vaimulikutööks alles jaanuaris.
Kogudustevaheline suhtlus on tihe, sõnab Türi koguduse õpetaja Teet Hanschmidt ja lisab, et õpetaja Ismo oskab juba nii hästi eesti keelt, et teda pole enam tõlkida vajagi. Mais võõrustatakse koguduse koori, kes on avaldanud soovi käia ka Türi lillelaadal.
6. veebruaril oli aga Türil eriline sündmus, sest seal viibis Eesti Rahvusringhäälingu võttegrupp koos Hannes Hermakülaga, kes tegi saadet kirikutest varastatud esemetest.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)