Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uudiseid praostkondadest

21.04.2021 | | Rubriik: Kirikuelu

Ida-Harju praostkond

Kose kiriku tornikiiver saab vaskplekist katte. Facebook.

Kose kiriku tornikiivri remont lõpeb

Kose koguduse Facebooki lehel ja Youtube’i kanalil saab vaadata huvitavat videoklippi tornikuke kuldamisest. Tegu on restaureeritud Kose kiriku vasest kukega, aga kuldamist ootavad ka kuul ja rist. Üks kiht on peale kantud, ees seisab veel teise kihi panek. Kristlike sümbolite kuldamine on üks töid, et 2019 kevadel alguse saanud torni restaureerimine võiks õnnelikult lõppeda.

Juba varasemalt on kirjutatud kiriku ja tornikiivri restaureerimisest: kiivri sõrestik ja talad on uuendatud. Praeguseks on järg jõudnud restaureerimistööde viienda etapini ja selleks on muinsuskaitseamet eraldanud umbes 83 000 eurot. Kui töö tehtud, kaitseb tornikiivrit 1973. aastal pandud laastude asemel vaskplekk. „Tänavuste tööde mahu moodustavad karniisi ja konstruktsioonide restaureerimise lõpetamine, vasest katusepleki paigaldamine, tornikuke, kuuli ja tipuristi restaureerimine, sh kuldamine, ning tornitippu tagasi asetamine. Mahukas töö on ka tellingute demonteerimine,“ loetleb juhatuse esimees Andres Õis. Töö teevad OÜ Rändmeistri töömehed.

Kuldamise hinnaks on arvestatud 12 000 eurot, üle poole summast on kogutud annetustena. 

Ideaalis lõpetatakse töö augustiks, et tähistada kiriku 790. aastapäeva. Inimesed, kes 15.–22. augustini toimuvatele kihelkonnapäevadele tulevad, võivad rõõmustada pühakoja üle.Andres Õis juhib aga tähelepanu sellele, et hoonete säilitamisest olulisemaks tuleb pidada evangeeliumi kuulutamist, nii piirangute ajal kui ka siis, kui kirikutes taas avalikke jumalateenistusi pidama saab hakata. Oluline on olla inimeste jaoks olemas ning rakendada lisaks järeleproovitutele ka uusi, moodsaid võimalusi, näiteks veebiülekandeid osaduses olemiseks. 

Valga praostkond

Rannu kiriku suured kaaraknad on taas vihmakindlad. Tiit Kuusemaa.

Mitu projekti korraga töös

Kui täpne olla, siis Valga praostkonda kuuluva Rannu kiriku pikihoone nelja akna remont lõppes käesoleva kuuga, küll aga sõlmiti jaanuaris leping pikihoone põranda restaureerimiseks ja see projekt kestab kaks aastat. Projekti maksumus on umbes 30 000 eurot. Praegu on üles võetud kooriruumi põrand. Sügisel maeti ümber kiriku põhjakülje põranda alt leitud säilmed. Põrandatöödega tegeleb Rehe Ehitus.

Suured kaaraknad, mis valgustavad kirikusaali põhja- ja lõunaküljes, on aga taas vihmakindlad, pragunenud klaasid on vahetatud, raamid kititud ja värvitud. Toetust selleks saadi kohaliku omavalitsuse programmist ja Elva vallalt. Töö tegi firma Aaderwerk. 

Pisut tekitab segadust, et aastal 2004 tehti kirikule täiesti uued aknad. Miks aga vihmavesi uuele põrandale ikkagi valgus, selgus siis, kui möödunud sügisel algas nelja suure akna ülemiste osade korrastus ja aknad eest võeti. Tegemata olid jäetud veeninad, selgitas projektijuht Miina-Liisa Kuusemaa. Seetõttu lasidki aknad vett läbi. Lisaks nimetatud neljale aknale on suur altaritagune aken, millest suurem osa on kinni kaetud, ja mitu väiksemat. Tööd akendega jätkub.

Need pole aga selle väikese ja vana pühakoja ainsad mured. Avariiline on kiriku katus. Restaureerimisprojekt katuste remondiks on koostatud ja rahataotlus esitatud. Loodetavasti on saabuv sõnum positiivne, ütleb koguduse õpetaja Timo Švedko jaon tänulik praostkonna projektijuhile, et töö kiriku juures käib.   

Rita Puidet

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)