Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uudiseid praostkondadest

04.12.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Saarte praostkond

Kärdla kiriku sisetööde hetkeseis. Tiit Harjak

Kärdla kiriku remont edeneb
Kärdla Johannese koguduse õpetaja Hüllo-Kristjan Simson ütles Eesti Kirikule, et kiriku remont, mida teeb Hiiumaa firma OÜ Haasoja, on jõudnud nii kaugele, et jõuluõhtuteenistus loodetakse pidada pühakojas: „Tööd edenevad. Praegu on betoonpõrand valatud, põrandasse ehitatud maaküte ja paigaldatud paeplaadid. Rõõmustame ka tualeti üle. Kogu kiriku soovime valmis saada juuniks 2020.“
Kärdla kiriku restaureerimiseks loodi 2017. aastal Kärdla Kiriku Sihtasutus, ehitustöid juhib sihtasutuse juhatuse liige Tiit Harjak. Aprillis 2018 alanud tööde esimeses etapis sai pühakoda uue soojustatud katuse, remonditi kellatorn, ette pandi topeltaknad ja uued uksed. Tänavu paigaldati ka kiriku ümber drenaaž, rajati maasoojuse puurkaevud, küttesüsteem ning ühendused vee- ja kanalisatsiooniga. Lisaks on restaureerimisel altarimaal ja kroonlühtrid.

Pealinlased Hiiumaal
Hingedepäeval külastas Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor Käina kogudust ning andis ka kohalikus huvi- ja kultuurikeskuses kontserdi. Koorimuusikahuvilisi kogunes diakon Triin Simsoni sõnul umbes 60.
Külaskäik sai teoks tänu eelmisel suvel alanud Käina ja Tallinna Püha Vaimu koguduse sõprussidemetele. Idee tekkis kahe koguduse liikmete omavahelisest suhtlusest. „Esimene kohtumine toimus 2018. aasta septembris, mil traditsioonilisel Käina koguduse kirikuvalvajate reisil ka Püha Vaimu kirikut väisasime. Veebruaris küünlapäeval tuldi pealinnast vastukülaskäigule. Kohal olid juhatuse esimees ja töötegijad, arutasime, millistes valdkondades koostööd saab teha. Toimunud kontsert oligi selle kohtumise vili,“ jagas Triin Simson.

Võru praostkond

Petseri kogudusel „topeltkodakondsus“
Võru praostkonda kuuluv Petseri Peetri kogudus on võetud koguduse hooldajaõpetaja Andres Mäevere teatel vastu ka 133 kogudusest koosnevasse Venemaa Euroopa-osa Evangeelse Luterliku Kiriku koosseisu. Kirikut juhib Moskvas resideeriv peapiiskop Dietrich Brauer. „Petseri kogudusel on nüüd „topeltkodakondsus“,“ kommenteeris Mäevere, lisades, et selline õiguslik lahend annab kogudusele võimaluse taotleda tagasi 1923–1926 eestlaste teenimiseks Petserisse ehitatud kirikuhoonet.
Sama kinnitas ka hiljuti koos peapiiskop Viilmaga Moskva visiidilt naasnud piiskop Tiit Salumäe: „EELK koguduseks jääb Petseri igal juhul, aga selleks, et saada Venemaal õigust taotleda tagasi kinnisvara ja omada organisatsioonilisi õigusi, peab ta kuuluma Venemaal registreeritud kiriku osadusse.“
Moskvas toimus lisaks kohtumisele patriarh Kirilliga ka 1. advendi jumalateenistus Venemaa Euroopa-osa Evangeelse Luterliku Kiriku Peetruse ja Pauluse katedraalis koos peapiiskop Dietrich Braueriga. Viimasega arutati ka Petseri koguduse ühinemisprotsessi.
„Praegu on veel palju lahtisi otsi. Meie huvi on hoida Petseris alles eestikeelne kogudusetöö. Kui saame selleks abi Venemaa Euroopa-osa evangeelselt kirikult, siis kasutame seda. Kirikuhoone tagasisaamise õigus peab oleme ikkagi sellel, kelle käest ta on võetud ehk Petseri kogudusel. Juristid töötavad selle kallal,“ kommenteeris Salumäe.
Piiskop Salumäe kutsub ka Eesti luterlikke kogudusi toetama ja külastama Petseri kogudust: „Meie inimesed peaksid Petseris rohkem käima. Soomet ja Saksamaad on palju väisatud, nüüd tuleks pilk itta pöörata. Meil on 12 praostkonda ja aastas 12 kuud. Iga praostkond võiks aastas ühe sõidu teha, sealne kogukond on väike ja vajab tuge.“

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)