Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Uudiseid praostkondadest

11.09.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Ida-Harju praostkond

jõelähtme kirik

Oletatavalt ehitati uus kirik vana kiriku ümber.Internet

Lopergune Jõelähtme kirik on erandlik
Jõelähtme Püha Neitsi Maar­ja koguduse tinglikult 800. aastapäeva tähistades toimus 17. augustil põnevate ettekannetega ajalookonverents.
Kõneldi kiriku ehitusloost ja muust kirikuga seonduvast. Erilist huvi pakkus Villu Kadaka ülevaade põneva kiriku ehitusloost, mis on olnud keerulisem kui varem arvatud. Pühakoda on teiste maakirikute seas erandlik: ehitise vanimaks osaks on käärkambri jäänused. Kümme aastat tagasi pikihoone põhjaseina uurides avastas Kadakas, et see on kõver, koosnedes kolmest eri ajal laotud lõigust.
Ka on pikihoone Eesti kirikutest ainsana ruudukujuline, ilma kooriruumita on ta omanäoline Läänemere ümbruses üldse, selgitas konverentsil ehitusarheoloog. Kiriku lapergust kuju põhjendas ta väitega, et uus kirik ehitati vana ümber ja vana lammutati alles siis, kui tööd olid jõudnud katuse ehitamiseni. Ka viitab tema sõnul pühakoja põhiplaan sellele, et teist korrust kasutati kaubalaona. Ta tõi paralleeli Taaniga, kus 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi I poolel olid levinud nelinurkse põhiplaaniga funktsionaalsed hooned – kuulus ju Põhja-Eesti alagi 14. sajandi algusajal, kui esimest kivikirikut ehitati, Taani valduste hulka.

Viljandi praostkond

paistu

Anu Rauda oli kuulama tulnud hulganisti huvilisi. Ande Lehtmets

Paistus toimus aardejaht ja pühapäevakooli loeng
Paistu Maarja kiriku esmamainimisest on möödas 785 aastat. Märkimisväärset tähtpäeva on kogudus tähistanud mitme üritusega.
Koguduse hooldajaõpetaja Allan Kährik ütleb, et toimunud on kontserte, aga pidustused tipnesid augusti algul, kui kiriku ees õues peeti pühapäevakooli esimest loengut. Loeng toimus tuntud saatesarja „Ööülikool“ formaadis ja seda oli kuulama tulnud üle 30 inimese. Loengu populaarsuse tagas esineja – kunstnik Anu Raud.
Rahvarohke oli ka eelnenud päeval, 3. augustil, kui Paistus toimus Mulgimaa peremäng, mida kogudus väga tõsiselt võttis. Soovijad sai vaimuliku eestvõttel osaleda aardejahis või proovida Kertu Küünalpuu juhendamisel käärkambris vanade akende restaureerimist. Õpetaja ütleb, et sai ka ise selleks tööks häid nippe.
Vähemalt korra kuus on kirikus toimunud kontsert, jumalateenistusel on kaasa teeninud Kose pasunakoor ja peetud rahvalaulumissa. Muusikaelu eest on hoolitsenud organist Tuuliki Jürjo, 8. septembril esines kirikus duett Klassika (Tatjana Drobõševa ja Izaida Galimova) koos Tuuliki Jürjoga.
Allan Kährik on tänulik koguduse asjalikule juhatusele nagu ka kogudust teeninud vaimulikele: „Arvan, et saan veel nautida Raivo Asuküla ja praost Marko Tiituse töö vilju. Au ja kiitus neile.“

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)