Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduslik ajakiri taas lugeja ees

12.01.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

 Erinumbrisse «Võõrast tuntumaks ja tunnustatuks» on köidetud Tartu ülikooli ja Usuteaduse Instituudi piibliteadlaste kolme tööaasta loomevili – üheksa teadusartiklit.
Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaande Usuteaduslik Ajakiri nr 1/2009 (58) avavad ajaloolist Jeesust käsitlevad artiklid mäejutluse näitel ning evangeeliumi hermeneutika teemal mag Ain Riistani sulest. Dr Peeter Roosimaa nendib oma kirjatöö sissejuhatuses, et kui Uue Testamendi tunnistuse kohaselt toimus algkristlik ristimine Kristuse Jeesuse või kolmainu Jumala nimega, siis pole selle tähendus sugugi üheselt selge.
Artiklis otsitaksegi vastust küsimusele, kuidas võisid alg­kristlased mõista ristimisvormelis oleva nime tähendust.
Dr Arne Hiob juhatab lugejaid arutusele, missugusel moel võis Paulus tunda Jee­sust, keda ta kuulutas. Dr Randar Tasmuth vaeb Luuka eripära varakristliku inimesekäsitluse kujunemisloos. Tartu ülikoolis õppejõuks olnud juudi õpetlase Lazar Gulkowitschi mõisteloolisest meetodist ning mõiste dikaios arengust kirjutab dr Urmas Nõmmik.
Dr Jaan Lahe arutleb gnoosise kui nähtuse teemal. Mag Vallo Ehasalu vaatleb apostlike isade pühakirja mõistmist Uue Testamendi näitel.
Tähelepanelikule, piisava huvi ning vähemalt mõningase teemaettevalmistusega varustatud lugejale garanteerib väljaanne meeliköitva, pisut rohkem kui saja aasta pikkuse matka ajaloolise Jeesuse liikumisest kuni apostlike isade mõtteavaldusteni selle üle, mis on Jeesus ajaloos ja tekstis.
Ajakirja peatoimetaja on dr Tarmo Kulmar.

Liina Raudvassar    

Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)