Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduskonnas kaitsti kaks doktoritööd

18.11.2009 | | Rubriik: Uudised

Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsesid doktoritöö Roland Karo ja Olga Schihalejev.
9. novembril nõukogu ette astunud Roland Karo (36) doktoritöö kandis pealkirja «Eros ja müstika. Kas müstilised teadvusseisundid on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõrvalproduktid?», juhendajaks prof Anne Kull.
Töö pealkirjas küsimärgi alla seatud väite esitasid 2002. aastal USA psühhiaater Eugene G. d’Aquili ja radioloog Andrew B. Newberg.
Nad oletasid, et võime kogeda müstilisi elamusi on kõrvalprodukt, mis tekib närvitalitluse tasandil seksuaalse orgasmi kogemise võime kaasnähtusena.
Kümme aastat tagasi usuteaduskonna bakalaureuseõppest teoloogilist stuudiumi alustanud Roland Karo tõestas ingliskeelses väitekirjas, et inimlik võime kogeda müstilis-religioosseid elamusi võrsub samast neuroloogilisest allikast, kus tekivad ka seksuaalsed orgasmid.
11. novembril ingliskeelse doktoritöö «Eesti noored, religioon ja religioosne mitmekesisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll» kaitsnud Olga Schihalejev (39) uuris dots dr theol Pille Valgu ja prof Robert Jacksoni (Warwicki ülikool) juhendamisel 14–16aastaste Eesti koolinoorte suhtumist religiooni ning nende arvamusi kooli rollist selles.
Selgus, et õpilaste informeeritus religioonist on napp, eelarvamused koos religiooni pidamisega eraasjaks soodustavad õhkkonda, kus usulise taustaga ja religioonist huvitatud õpilased on kergesti haavatavad.
Samas näitab uurimus, et religiooniõpetuse kogemus võib kaasa aidata nii usulise kui ilmaliku maailmavaatega õpilaste avatumale suhtumisele maailmavaatelisse mitmekesisusse.

Merje Talvik

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)