Slava Ukraine

Usuteaduskond valis dekaani

24.05.2006 | | Rubriik: Uncategorized

15. mail Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaaniks valitud kirikuloo professor teoloogiadoktor Riho Altnurme (fotol) on kandnud seda ametit viimased kolm aastat.


Prof. Riho Altnurme

15 valimiskogu liikmest kohal olnud 12 hääletas üksmeelselt Riho Altnurme poolt.

Valimiskogus oma programmi tutvustades rõhutas Altnurme: teaduskond ei saa tulevikus loota teoloogiat statsionaaris õppivate tudengite arvu suurenemist, küll aga on suur tööpõld nende inimeste õpetamises, kes oma töö kõrvalt sooviksid omandada rohkem teadmisi teoloogiast.

Näitena tõi ta religiooniantropoloogia magistriõppe suure populaarsuse. Samuti, et suvel esmakordselt algav vastuvõtt avatud ülikooli usuteaduse bakalaureuseõppesse on märgiks teaduskonna tööst selles suunas.

Altnurme lubab jätkuvalt kujundada töökeskkonda, kus inimesed saaksid oma kutsumusele pühenduda.

Akadeemilist vabadust respekteeriv

Eesti Kiriku küsimusele, milliseid uuendusi plaanib vastne dekaan, vastas Altnurme: «Seoses minu tagasivalimisega ei näe ma suuri muutusi. Akadeemiline töö on stabiilsust nõudev, teaduskonnas seestpoolt tulevad muudatused pole minu hinnangul vajalikud. Meil on niigi palju tegemist muudatustega, mida sunnivad peale Eesti Vabariigis pidevalt toimuvad haridusreformid.»

Lähimineviku reformidest leiab dekaan ka positiivset: «Sümpaatne on lävendipõhine vastuvõtt, kus otsustajaks pole piirarv, vaid sisseastuja võimed. Eriti hea on selline lähenemine doktoriõppe puhul, kus oleme viimastel aastatel saanud kõik andekad taotlejad vastu võtta.»

Seoses programmipõhise õppe juurutamisega kavatseb usuteaduskond luua sügisel usuteaduse programminõukogu, kuhu kutsutakse teaduskonna lõpetajate oluliste tööandjate esindajaid ja vilistlasi, et saada paremat tagasisidet oma hariduse kvaliteedi ja ühiskonna vajaduste kohta.

Usuteaduskond – võrdne võrdsete seas

Programminõukogu saab anda soovitusi teaduskonna nõukogule õppekavade suunitluste osas. Praegu on taoline nõukogu religiooniantropoloogia jaoks.

Paludes lühikest hinnangut usuteaduskonna kohale tänases alma materis, vastab dekaan Altnurme: «Usuteaduskond on üks TÜ üheteistkümnest teaduskonnast, ei parem ega halvem, võrdne võrdsete seas.» Nii mõneski mõttes annab tema sõnul väiksem fakulteet suurtele teaduskondadele eeskuju, näiteks ollakse teadustöö osakaalult (arvestatuna grandiraha järgi) ülikoolis kolmandal kohal bioloogia-geograafia ja füüsika-keemia teaduskonna järel.

Usuteaduskonna ainet «Üldine usundilugu» õpivad kõik humanitaarerialade tudengid kohustusliku ainena. Usuteaduskonna loengukursused on vabaainena populaarsed kõigi teaduskondade tudengite seas, tehakse koostööd teiste teaduskondadega.

«Oleme õnnelikud, et meil on võimalik töötada sellises interdistsiplinaarses ja teadusliku taseme poolest nõudlikus keskkonnas,» kinnitab dekaan. 

Riho Altnurme on sündinud 1969. a Kohtla-Nõmmel. On lõpetanud Tartu ülikooli 1994. a ajaloolasena, kaitsnud TÜ usuteaduskonnas 1997. a teoloogiamagistri ning 2000. a teoloogiadoktori kraadi. 2005. a valiti kirikuloo korraliseks professoriks, on mitme kodumaise ning rahvusvahelise erialaorganisatsiooni liige.

Riho Altnurme on abielus teoloogiadoktor Lea Altnurmega, neil on kaks tütart.

Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)