Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduskond pälvis tunnustuse

21.12.2018 | | Rubriik: Uudised

Et usuteaduskonna õppetöö kõrgemal tasemel on, näitab muu hulgas asjaolu, et selle tänavune lõpetaja Hanno Padar pälvis esimese preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Pilt on tehtud 11. detsembril teaduste akadeemia saalis toimunud auhindade kätteandmisel. Paremal tema juhendaja, usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik.
Erakogu

Tartu ülikooli auhinna õppe­kvaliteedi edendamise eest sai tänavu usuteaduskond.

Auhind, millega kaasnes rahaline preemia 30 000 eurot, anti kätte ülikooli aastapäeval 1. detsembril Vanemuise kontserdimajas toimunud tänuüritusel.
„Usuteaduskonna töö õppekavade reformimisel, uute kursuste, õppevormide, e-õppe kursuste ning kursuste moodle’i toe väljaarendamisel on eeskuju andev,“ märkis humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sut­rop sel puhul Tartu ülikooli pressiteate vahendusel.
Valdkonna õppeprodekaan Liina Lindström lisas omalt poolt, et usuteaduskond on eesrindlik ka praktikasüsteemi väljaarendamise ja üliõpilaste välisrände toetamise poolest. Samuti paistab teaduskond tema sõnul silma heade suhete poolest nii õppejõudude vahel kui ka üliõpilaste ja õppejõudude vahel. Auhinna saamisel aga etendas nii Lindströmi kui usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmiku kinnitusel erilist rolli õppekavade programmijuhi Ain Riistani tehtud töö.
Riistan selgitas Eesti Kirikule, et kõik sai alguse vajadusest muuta usuteaduskonna senist õppetöö korraldust. Nii on varasema kahe magistriõppekava asemel praegu ainult üks ning muudatusi on tehtud ka bakalaureuseõppekavas. See pakkus soodsa võimaluse õppekvaliteedi tõstmiseks vajalike muudatuste elluviimiseks.
Näiteks moodustasid kõik teoloogiaained seni ühe komplekti, mille kõik pidid ühtviisi ära õppima. Nüüd saavad üliõpilased aga teha erinevaid valikuid sõltuvalt sellest, kas neid huvitab rohkem praktiline kirikutöö või näiteks piiblitõlkimine. Muu hulgas on valikuvõimalused avardunud tänu tihedamale koostööle teiste humanitaar- ja ka sotsiaalvaldkonna erialadega.
Samuti püüab usuteaduskond Riistani sõnul igati soodustada õpirännet. Seni oli probleemiks aga asjaolu, et näiteks Erasmus+ programmi raames välisülikoolis õpitud ained ei haakunud mõnikord Tartu ülikooli õppekavaga. Nüüd on nende arvestamine tehtud märksa lihtsamaks.
Teisalt võib aga kinnitada, et usuteaduskonna õppekvaliteet ei paista hea välja ainult paberil. Sellest annab tunnistust asjaolu, et üliõpilaste teadustööde 2018. aasta riiklikul konkursil pälvis ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna bakalaureuseastme lõputööde seas esimese preemia usuteaduskonna üliõpilane Hanno Padar Koguja raamatu tõlkimist puudutava töö eest. Riistani hinnangul on aga usuteaduskonnas viimastel aastatel kaitstud teisigi kõrge tasemega lõputöid.
Rain Soosaar

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)