Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduskond kohtus usuteaduse instituudiga

27.11.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Jaani_kirik_ylikoolSelleks, et teha tulemuslikumat koostööd, kohtusid Tartu ülikoolis (fotol) nõupidamislaua taga usuteaduse instituudi ja ülikooli usuteaduskonna delegatsioon.  

Usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme sõnul oli tegemist traditsiooniks kujunenud kokkusaamisega. Viimase nelja aasta jooksul kohtuti sellises formaadis neljandat korda; selgi korral määrati uue kohtumise aeg – kevad 2015.
«Seekord oli põhiline usalduse taastamine pärast mõningaid ebakõlasid teaduskonna ja instituudi vahel,» nimetas dekaan Altnurme.
«Peamine küsimus oli, kuidas saaksime teha paremini koostööd, et meie lõpetajad oleksid hästi ette valmistatud Issanda tööks tema kirikus,» sõnastas nõupidamise lähtekoha UI dekaan Ove Sander. Tähtsama päevakorrapunktina nimetas ta koolidevahelist koostööd teoloogiamagistri tasandil, sest mõlemas teaduskonnas napib selles haridusastmes õppijaid. «Koostöö iseloom täpsustub siis, kui instituut saab kordushindamisel tähtajatu õpetamisloa,» märkis rektor.
Teise teemana nimetas rektor Sander küsimust, kas ja mil määral saaks instituut kasutada ülikooli usuteaduskonna akadeemilist ressurssi. «Saime aga aru, et usuteaduskonna praegune seisukoht on mitte lubada oma õppejõududel UIs õpetada,» märkis Sander.
«Usuteaduskond soovis, et öeldaks selgelt välja: üliõpilaskandidaat, kes soovib tulevikus saada vaimulikuks EELKs, võib rahulikult valida instituudi ja usuteaduskonna vahel,» reastas tähtsama punkti ülikooli seisukohalt dekaan Altnurme. Magistriõppe küsimust kommenteerides selgitas ta: «Probleemiks on, et tegemist on väikeste gruppide õpetamisega ja seda pole mõistlik Eesti-suuruses riigis dubleerida.»
Nii Riho Altnurme kui Ove Sander kinnitasid Eesti Kirikule, et kahe kooli  nõupidamised on olulised, sest aitavad kaasa üksteisemõistmisele ning koostöö arendamisele.
Liina Raudvassar

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)