Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut teatab

27.06.2018 | | Rubriik: Teated

Vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolitusele 2018/2019. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, on avatud 20. augustist 3. septembrini. Avaldus ja vajaminevad materjalid saab esitada elektrooniliselt instituudi kodulehe kaudu.
Eksam pro venia concionandi toimub 10. ja 11. septembril.
http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/preestrikoolitus
Vastuvõtt diakonikoolitusele toimub 20. augustist 3. septembrini. Diakonikoolituse läbimine on vajalik eeldus diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Vastuvõtu tingimused, vajaminevate dokumentide loetelu ja informatsiooni nende esitamise kohta leiab EELK UI kodulehelt: http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/diakonikoolitus
Vestlus konsistooriumi ees toimub 10. septembril.
Info mõlema õppimisvõimaluse kohta: pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander, liina.sander@eelk.ee, tel 611 7405; 5664 5700.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)