Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut teatab

13.06.2018 | | Rubriik: Teated

Vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolitusele 2018/2019 õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, on avatud 20. augustist 3. septembrini. Avaldus ja vajaminevad materjalid saab esitada elektrooniliselt instituudi kodulehe kaudu.
Eksam pro venia concionandi toimub 10. ja 11. septembril.

http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/preestrikoolitus

Vastuvõtt diakonikoolitusele toimub 20. augustist 3. septembrini. Diakonikoolituse läbimine on vajalik eeldus diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Vastuvõtu tingimused, vajaminevate dokumentide loetelu ja informatsiooni nende esitamise kohta leiab EELK UI kodulehelt: http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/diakonikoolitus
Vestlus konsistooriumi ees toimub 10. septembril.
Info mõlema õppimisvõimaluse kohta: pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander, liina.sander@eelk.ee, tel 611 7405; 5664 5700.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)