Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut teatab

11.05.2016 | | Rubriik: Teated

Avatud uste päev 14. mail
Kl 9.15–12 Avatud loengud
Reformatsiooni alused ja luterlus. Õppejõud Arne Hiob (rakenduskõrgharidusõpe)
Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis. Õppejõud Katrin Raamat (magistriõpe diakoonia ja hingehoiu suunal)
Johanneslik kirjandus. Õppejõud Randar Tasmuth (magistriõpe usuteaduse suunal)
Kl 10.15–12 Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele. Õppejõud Jüri Talvet (kristliku kultuuriloo magistriõpe)
Kl 13.30–14.30 Muutunud väljakutsed hingehoiule muutuvas kirikus. Õppejõud Paavo Kettunen (loeng on soome keeles, tõlge eesti keelde)
Kl 13.15–17 Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele. Õppejõud Jüri Talvet (kristliku kultuuriloo magistriõpe)
Kl 13.15–16 Religioonifenomenoloogia. Õppejõud Ringo Ringvee (rakenduskõrgharidusõpe)
Kirikuloo kaasaegsed metoodilised suundumused. Õppejõud Riho Saard (magistriõpe usuteaduse suunal)
Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis. Õppejõud Katrin Raamat (magistriõpe usuteaduse suunal)

• Palvused kooli kabelis kl 8.45 ja 11.45.
• Pastoraalseminari ja kirikumuusika osakonna tutvustus kl 9–13.
• Maja ja raamatukogu tutvustav ringkäik kel 13.
Lahtiste uste päeval on ka professor Paavo Kettuneni raamatu «Aitav kohtumine I. Hingehoiu alused ja teoloogia» esitlus.  Esitluse järel kell 13.30 peab prof Paavo Kettunen avatud loengu «Muutunud väljakutsed hingehoiule muutuvas kirikus». Loeng on tõlkega eesti keelde.
Raamat ilmub instituudi õppekirjanduse sarja 13. väljaandena. Raamatu tõlkija on vaimulik ja hingehoidja Urmas Oras, keeletoimetaja Kairi Tamuri, kujundaja ja küljendaja Külli Saard.
«Aitav kohtumine» I on mõeldud kiriku töötegijatele ning neile, kes valmistuvad tööks kirikus, aga ka kõigile, kes soovivad aidata meie aja inimest. Raamat keskendub hingehoiu lähtekohtadele, ajaloole ja teoloogiale jutustades, kuidas moodustub hingehoidlik suhe ja kuidas saab kogudus talitada hingehoidlikult. Paavo Kettunen on praktilise teoloogia professor ja vaimulik, hinnatud hingehoiu uurija ja õppejõud, pastoraalpsühholoogia spetsialist, kes on teinud praktilist hingehoiutööd üliõpilaste seas ja haiglas ning tegutsenud superviisorina. Paavo Kettunen on pidanud külalisõppejõuna loenguid ka Usuteaduse Instituudis. Esitlusel saab raamatut osta soodushinnaga.

19. mail kell 13 peab süstemaatilise teoloogia õppetooli professori kohale kandideeriv teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põder venia legendi loengu teemal «Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel».

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)