Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduse instituut ootab uusi üliõpilasi

13.05.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Avatud uste päeva palvuse pidas dekaan Randar Tasmuth. Ove Sander

EELK Usuteaduse Instituudi avatud uste päeval 25. aprillil Tallinnas sai osaleda loengutel, tutvuda majaga ja kohtuda õppejõudude ning üliõpilastega, uurimaks lähemalt õppimisvõimalusi.

Et avatud uste päev toimus õppesessiooni ajal, siis oli huvilistel võimalik kuulata dr Arne Hiobi dogmaatika, mag Silja Härmi Vana Testamendi teoloogia, dr Randar Tasmuthi johannesliku kirjanduse, dr Mart Jaansoni muusika ja kristluse ning mag Marko Uibu religiooniantropoloogia loengut.
Dekaan Randar Tasmuthi sõnul on selline otsese õppetööga seonduv tutvumine end igati õigustanud. «Nii saab näha, kuidas siin töö käib. Meil on tegu nagu töövarjudega, kes istuvad üliõpilastega ühes pingis ja elavad meie igapäevast elu.»
Usuteaduse instituudis saab õppida rakenduskõrgharidusõppes usuteadust spetsialiseerumisega luterlikule teoloogiale, hingehoiule või õigeusu teoloogiale. Magistriõppes on kaks suunda. Esiteks usuteadus ning diakoonia ja hingehoid; teiseks kristlik kultuurilugu, kuhu õppima asumise eelduseks on kõrgharidus ükskõik millisel erialal.
Dekaani sõnul võib instituudi üleminekuga magistriõppega rakenduskõrgkooliks rahul olla. «Kirik vajab haritud vaimulikke. EELK hariduse põhimõtteks on, et preester peab olema magistrikraadiga, diakoniks saamisel piisab rakenduskõrgharidusest. Eesti haritud üldsusele mõeldud kristliku kultuuriloo magistriõpe on samuti ennast igati õigustanud. Kõige rohkem on õppijaid muidugi rakenduskõrghariduses, usuteaduse magistriõppesse pääsebki ainult sealt. Kolmel õppekaval õpetades on meil olnud võimalik ka teatud hulk õppejõude töös hoida, sest suurem osa neist tegutseb kõigil õppetasanditel.»
Randar Tasmuth ütleb, et viimased kaks aastat on olnud head stabiilsuse ja suure töötahte tõttu. «Võin seda öelda nii meie üliõpilaste kui ka õppejõudude ja kõigi töötajate kohta. Üliõpilasesindus osaleb aktiivselt instituudi õppe- ja majandusküsimuste arutamisel. Ja meil on hea rahulik õppekeskkond.»
Täpsemat infot kõigi õppimisvõimaluste kohta saab kodulehelt www.eelk.ee/ui/.
Tiiu Pikkur

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)