Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Usuteaduse instituut ootab uusi üliõpilasi

24.05.2019 | | Rubriik: Esileht

Dekaan Randar Tasmuth avas instituudi ukse, et soovijad saaksid sisse astuda. Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudis oli 10. mail avatud uste päev, kus sai tutvuda õppimisvõimalustega, külastada avatud loenguid ja seminare ning kohtuda üliõpilaste, õppejõudude ja töötajatega.

Usuteaduskonna dekaani prof Randar Tasmuthi sõnul on avatud uste päevi peetud juba vähemalt paarikümnel aastal ja huvilisi on jätkunud. Kogudustele on jagatud ka järgmise õppeaasta õppimisvõimalusi tutvustavaid trükiseid.
Prof Tasmuth loodab, et kogudustes info levib: „Tegelikult see on ka misjonikäsu täitmine, kui vaimulikud, koguduste juhatuste liikmed ja töötegijad võtavad oma südameasjaks leida inimesi, kes võiksid õppida usuteadust. See on misjonitöö, see on kiriku homse päeva eest hoolitsemine.“
Uuel õppeaastal jätkatakse olemasolevate õppekavade järgi. „Möödunud aasta oktoobris saime oma õppekavadele rahvusvaheliselt komisjonilt positiivse hinnangu. Komisjon leidis, et meie õppekavade hulk ja profiil on meie mõõtkavade (Eesti rahvaarv, kiriku liikmete arv jne) jaoks sobiv.
Meie kolm õppekava: usuteaduse rakenduskõrgharidus ja sellele toetuv usuteaduse magistriõppekava ning kristliku kultuuriloo magistriõppekava on oma põhijoontes ja sisult sobiv. See tähendab, et sügisel läheme samade õppekavadega edasi. Õigeusu teoloogia suunale võtame õppima üle aasta ja järgmine vastuvõtt on 2020. aastal.“

Kirik vajab vaimulikke
Usuteaduse instituudi esmaülesanne on EELK-le vaimulike koolitamine ja kiriku tuleviku tagamine, kõik muud õppekavade suunad on selle kõrval. Tasmuth rõhutab, et üliõpilaste arvu osas instituudil mingeid piiranguid ei ole, küsimus on selles, milline on kiriku vajadus. Instituudil on vaimulikuks õpetamise võimalused palju suuremad, kui on senine sisseastujate arv olnud. „Meie kirik vajab vaimulikke, kes evangeeliumi kuulutavad ja on selleks kutsutud,“ on dekaani sõnum.
Üks võimalus instituudiga lähemalt tutvumiseks avaneb soovijatele ka 3. ja 4. juunil, kui toimuvad usuteaduskonna magistri- ja rakenduskõrgharidusõppe lõputööde kaitsmised, mis on avatud. Kõik huvilised on oodatud kuulama!
Rakenduskõrgharidusõppes usuteaduse õppekaval saab õppida luterlikku teoloogiat ja hingehoidu. Magistriõppes usuteaduse õppekaval usuteadust ja diakooniat ning hingehoidu. Eraldi magistriõpe on kristlikus kultuuriloos. Vaimuliku kutse omandamiseks on pastoraalseminari diakoni- ja preestrikoolitus. Kirikumuusikaosakonnas saab end täiendada kirikumuusikas. Täpsem info on instituudi kodulehel ui.eelk.ee.
Tiiu Pikkur

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. (Ef 5:8b,9)