Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Usuteaduse instituut ootab õppima

11.04.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Dekaan Randar Tasmuth lükkab instituudi ukse Tallinna vanalinnas lahti ja ootab uusi õpihimulisi üliõpilasi. Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudi avatud uste päev oli 7. aprillil ehk hea tava kohaselt sessiooni ajal, kui kõik huvilised olid oodatud avatud loengutele.

Usuteaduskonna dekaan prof Randar Tasmuth leiab, et õppimisvõimalustega tutvumine otse töö käigus on end õigustanud ja loengute külastajaid jätkub.
Professor Tasmuthi sõnul on huvi instituuti õppima tulla väga erinevas vanuses inimestel ja oodatud on kõik. „Meil on üliõpilasi, kes otse gümnaasiumist tulnud, ja on ka juba pensioniealisi. Kui on huvi, siis – palun!“ Näiteks toob Tasmuth kristliku kultuuriloo magistriõppe, kus õpib ka doktori- või magistrikraadi omanikke. „Tänasel seminaril oli väga huvitav, kui üks tehnikaala magister esitas oma vaatepunktist tähelepanekuid. Igaüks toob oma valdkonnast kaasa teadmisi, oma vaatenurga – see aga on ka õppejõule väga huvitav.“

Kvaliteedimärgiga haridus
Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu on instituudile andnud kõrge hinnangu, öeldes, et tegu on ainulaadse profiiliga kõrgkooliga Eestis. Prof Tasmuth kinnitab, et see on kvaliteedimärk sellele haridusele, millega siin kokku puututakse.
Instituudi eesmärk on valmistada ette vaimulikke ja ilmiktöötajaid EELK-le, kuid ka teistele teoloogiaga seotud ametikohtadele. „Kõige alus on kolmeaastane rakenduskõrgharidus, mis on kaheastmeline: poolteist aastat on ühised õpingud, edasi üks aasta spetsialiseerumist luterlikule teoloogiale, hingehoiule või õigeusu teoloogiale. Lõpuks on veel ühised õpingud valik­ainetes ja lõputöö,“ selgitab Tasmuth.
Edasi võib jätkata magistriõppes, kus on kaks suunda: usuteadus ja diakoonia ning hingehoid. Usuteaduse magistriõppes on eriline rõhk piibliteadusel, süstemaatilisel teoloogial ja praktilisel usuteadusel, eesmärgiks on võetud edasine õppimine pastoraalseminaris ja ettevalmistus õpetajaametiks. Teine suund on diakoonia- ja hingehoiutöötajate koolitus. Magistriõpe on kaheaastane ja lõpeb magistritöö kaitsmisega.

Kristliku kultuuri süvaõpe
Ent instituudis on juba aastaid populaarne kristliku kultuuriloo magistriõpe, kuhu, nagu eelnevalt teada saime, tuleb õppima väga erineva taustaga inimesi. Õppekava eesmärgiks on anda laiapõhjaline akadeemiline ülevaade Euroopa ja Eesti kristlikust kultuurist.
„Sellele erialale tulijalt ei eelda me eelnevat teoloogilist haridust, vaid mistahes kõrgharidust. Meil on õppinud nii kooliõpetajaid kui insenere, riigiametnikke, ärijuhte jne,“ selgitab dekaan ja lisab, et kristliku kultuuriloo magistrite puhul oli sooviks neid tituleerida kui kunstide magistreid, kuid see kahjuks ei sobitunud meie haridusmaastikku, nii saavad ka nemad teoloogiamagistri diplomi.
Kes tunneb endas kutset kirikuõpetaja tööle pühenduda, sel tuleb õppida kuus aastat: kolm aastat rakenduskõrghariduse omandamiseks, kaks magistriõppes ja üks aasta pastoraalseminaris. Diakoniks õppimisel ei nõuta magistrikraadi.
Kirikumuusika osakond korraldab eri kutsekategooriate koolitust ja täiendõppekursusi. Instituudis õpitakse sessiooniti kolmapäevast laupäevani kord või kaks kuus.
Õppejõudude baas on koolil tugev ja tegu on oma eriala tippudega. Nimetagem mõned: Thomas-Andreas Põder, Arne Hiob, Jaan Lahe, Riho Saard, Priit Rohtmets, Vallo Ehasalu.

Varajase kristluse konverents
Homme, 12. aprillil kell 13 oodatakse instituudis Uue Testamendi konverentsile. „Oleme võtnud kavva pidada igal kevadel üks Uue Testamendi, antiikaja ja selle keskkonnaga seonduv konverents, mis avab algkristluse allikaid. Räägime, kuidas kristlased võisid näha Jeesust, miks tekkis niisugune pühendumus Jeesusele, missuguses keskkonnas hakati Jeesust austama jpm.
Püüame avada ka neid olustikulisi teemasid, mida algkristlikud kirjanikud Paulus ja ka evangelistid pidid arvesse võtma, et oma sõnumit mõistetavaks teha. Püüame selgitada maailma 2000 aastat tagasi ja neid võtteid, mida selles keskkonnas kasutati, et panna mõtlema meie üliõpilasi ja vaimulikke, kuidas praeguses maailmas oma sõnumit edastada.“
Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituut
6.–19. augustini dokumentide vastuvõtt Tallinnas Pühavaimu 6 ja Tartus Ujula 1a
21. ja 22. augustil sisseastumiseksamid Tallinnas
Lisainfo ui.eelk.ee, tel 611 7403

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)