Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduse instituut on kooliaastaks valmis

24.08.2022 | | Rubriik: Kirikuelu, Ühiskond

Kõige pikemalt järjepanu töötanud erakõrgkool Eestis alustab ka tänavust algavat kooliaastat lootusrikkalt, sest lootusetuid aegu missiooni täitval kõrgkoolil ei saa olla. Nii kinnitab Eesti Kirikule antud usutluses EELK Usuteaduse Instituudi dekaan prof dr Randar Tasmuth.

Kui lootusrikkalt alustab kooliaastat usuteaduse instituut? 

Randar Tasmuth: Alustame lootusrikkalt, sest lootusetuid aegu missiooni täitval kõrgkoolil ei saa olla. Suuremad ja väiksemad vastuvõtud vahelduvad nagu merelained rannikul või rukkisaagid salves, aga seemnevili tuleviku jaoks on ikka olemas. Magister Elmi Pata väljendus aastakümneid tagasi instituudi asutamise aastale 1946 viidates, et see päev on kindlalt Jumala ajaraamatus.

 Algselt väljakuulutatud vastuvõtukuupäevi on nihutatud. Mis ajani?

Mitmed tublid kandidaadid on oma katsed ja vestlused läbinud ja nende vastuvõtud on komisjonide poolt kinnitatud. Kuna aga esimese sessiooni alguseni on veel aega, anname jätkuva võimaluse – veel saab õppima tulla. Rakenduskõrghariduse õppekavale võetakse avaldusi kuni 28. augustini ja kahele magistriõppe kavale kuni 15. septembrini. Täpne teave on meie kodulehel.

Kui hea on seis kaadriga, kas õppejõude jagub? 

Oleme saanud kõikide õppetoolide vajadused õppejõudude osas kaetud. Kuna üksikuid õpetatavaid aineid on palju ja nende ainete koormused väikesed, siis on suurem osa väiksema koormusega õppejõude lepingulised. Teoloogilistes põhidistsipliinides on korralised lektorid ja professorid, kelle töökoormus on pool kuni terve koormus. Piibliteaduste õppetooli juures on aga kaks varasemat õppejõudu valitud nüüd korralisteks lektoriteks. Alates 1. septembrist on minu abilised varem kaua lepingulisel alusel töötanud korralised lektorid Vallo Ehasalu ja Silja Härm

Kui head on UI õppimistingimused?

Hea vaimuliku atmosfääriga majas on lust käia ning see õhkkond lausa paneb mõtlema ja suunab õppima, tõstab mõtted heitlikust argielust kõrgemale. Suurepärane teadusraamatukogu ja rikkalik õppekirjanduse fond võimaldavad valmistuda eksamiteks ja koostada kirjalikke töid. Hospiits samas majas võimaldab sessioonide ajal kohapeal ööbida ja veeta sessioon rahulikus keskkonnas.

Keda ootate õppima?

Ikka seda, kes end Jumala kutsele avab ja seda kutset tunneb. Seda, kes mõistab, et töö kirikus, koolis, haiglas või mujal eeldab ettevalmistust. Seda, kes otsib uusi teadmisi ja arusaamist maailmast. Seda, kes usuteaduse sügavusi avastada soovib. Seda, kes Jumala kutset veel ootab. Seda, kes arvab, et ta teab ja tahab seda kontrollida. Seda, kes kutset veel oodata ei tea, aga midagi igatseb. Seda, kes veel isegi ei tea, mida ta otsib.

Mis võiks motiveerida UI-sse astuma?

Teadmine, et tööks kirikus annab instituut parima ettevalmistuse. Soov leida õppimise ajal mõttekaaslasi, kes toetavad. Soov kinnitada ja täiendada neid oskusi, mida on juba koguduses või muul tegevusalal kasutatud.

Miks võiks huviline eelistada UI-d näiteks TÜ usuteaduskonnale?

Õppetöö instituudis toimub süstemaatiliselt edasi kulgevate õppekavade alusel, kus on püütud vähendada lünki ja moodustada kontakte erinevate distsipliinide vahel nii, et võiks kujuneda sidus ja terviklik ülevaade kristlikust mõttekultuurist, vaimsusest, eetikast, hingehoiust jne. Saada osa unikaalsest osaduskonnast, kus igaüks saab midagi ja lisab saamisele oma ande teiste heaks.

UI eesmärke on kaadri koolitamine EELK-le. Kuivõrd oluline on sisseastuja puhul tema usuline identiteet? 

Igas rühmas on alati läbi kogetud usulise identiteediga inimesi erinevast vanusest, kellel on erinevad elusaatused ja kogemused. Koos nendega on toredaid noori, kes oma identiteeti veel päriselt ei tunne, aga kes on avatud uue vastuvõtmisele ja kujunevad välja õppimise ajal. Kirikusse kuulumine ei ole nõutud eeldus, mõned saavad koguduse liikmeks õppimise ajal. 

EELK on säilitanud akadeemilise teoloogilise kvalifikatsiooni nõude õpetajaametisse pürgijatele. Kuidas kommenteerida UI juhina, kas sellel kursil püsitakse?

Olen instituudis õpetanud 32 aastat ja töötanud usuteaduskonna töö korraldajana 30 aastat. Selle aja jooksul olen juhendanud lõputöid ja eriti rõõmustanud põhjalike magistritööde üle. Magister saab töötada õpetajaametis. Koguduse õpetaja ei saa olla usuteaduse magistrist väiksema ettevalmistusega. Magistrikraadi vajalikkust väärtustades arvan, et EELK peab nii ka jätkama.

Lisaks luterlikule haridusele pakute ka muud. Kui heas tasakaalus on erinevad õppesuunad?

Õigeusu teoloogia suunale toimub vastuvõtt üle aasta ning see on praegu nende kiriku võimaluste ja vajadustega kooskõlas. Arvuliselt on hingehoiu suunale õppijaid palju ja arvata võib, et ka rakendust on lähiaastatel piisavalt. Luterliku teoloogia suund on vajalik EELK vaimulikkonna ja ka uurimistöö seisukohalt. 

Rakenduskõrgharidust pakkuva erakoolina on UI arusaadavalt tasulise õppega. Kas on häid nõuandeid finantsmure korral?

Motiveeritud ja kogudustega seotud üliõpilastel võib olla õppimise ajal mõni tegevus kodukoguduses, mida kogudus võib rahaliselt toetada, abistamaks õppemaksu tasumist. Aeg-ajalt on saadaval Luterliku Maailmaliidu stipendiume, mille taotlemisel tuleb täita dokumendid. Hästi õppivatel ja nominaalajaga edasi jõudvatel EELK liikmetest üliõpilastel on õppemaksu soodustus, mida arvestatakse kord semestri jooksul.

Liina Raudvassar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)