Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse Instituut kuulutab välja vastuvõtu pastoraalseminari

30.05.2007 | | Rubriik: Teated

2007.–2008. aasta
õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset EELKs.

Tänavune vastuvõtueksam (pro venia
concionandi) toimub 3. juulil konsistooriumis. Avaldus esitada EELK
peapiiskopile 26. juuniks aadressil Kiriku plats

3, 10130 Tallinn. Avaldusele lisada:
ristimis- ja leeritunnistuse koopia; elulookirjeldus, mis sisaldab
üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse
ülevaate usulisest arengust koos

põhjendusega, miks tahetakse astuda
preestriametisse; kõrgemat teoloogilist haridust (teoloogiamagister või sellega
võrdsustatav kraad) tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi (diploma suplement)
koopia; ordinatsiooni soovitused vastavalt konsistooriumi kehtestatud vormile.

Kutse vastuvõtueksamile saadab EELK
peapiiskop, lisades sellele eksami täpsema ajakava.

Info: Liina Sander, e-post: liina.sander@eelk.ee,  tel 611 7405, 5817 3444, www.eelk.ee/ui

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)