Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse Instituut kutsub täienduskursusele

16.10.2019 | | Rubriik: Teated

Täienduskursuse „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ viib läbi instutuudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.
Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.
Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem varju. Paljud kristlasedki on valmis möönma, et see on paraadnäide millestki eluvõõrast ja praktiliselt ebaolulisest. Üks viimaste aastakümnete põnevamaid ja olulisemaid teoloogiamaastiku nähtusi on trinitaarse teoloogia renessanss – selline teoloogia viljelemine, milles triniteedi-mõtlemisel on keskne tähendus ning rõhutatakse trinitaarse jumalamõiste põhjapanevat orienteerivat väge ühenduses nii kirikliku praktikaga kitsamalt kui kristliku eluga avaramalt.
Kursusel antakse sissejuhatav ülevaade tänapäeva trinitaarse teoloogia põhilistest ajenditest, küsimuste asetustest, tendentsidest ja vaidlustest. Süstemaatilis-teoloogiliselt keskendutakse lähemalt küsimusele kolmainuõpetuse mõttest, tõest ja elutähtsusest: mis ajendab ja võimaldab mõtlemist Jumalast ja Jumalast kui Kolmainust? Kuidas Jumalast mõtelda? Miks on kolmainuõpetus elutähtis maailma (kontingentsuse) ja inimese (vabaduse) mõistmiseks? Milline on trinitaarse teoloogia suhe ristiteoloogiaga? Milles seisneb kolmainuõpetuse kiriklik-oikumeeniline olulisus? Milliseid impulsse annab triniteediõpetus suhestumiseks teiste religioonide ja mittereligioossete eluviisidega? Kursus annab võimaluse harjutada Jumalast mõtlemist ning arendada kriitikameelt jumalamõiste kasutamise suhtes.
Kursus toimub instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinna) 13. novembril ja 18. detsembril kell 10–17.
Koolitusel osalemine maksab 30 eurot sisaldades ka lõunasööki. Registreeruda hiljemalt 11. novembri keskpäevaks.
Info: Kerstin Kask, Kerstin.Kask@eelk.ee või
tel 553 0399.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)