Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut kutsub õppima kirikumuusikat

28.06.2019 | | Rubriik: Teated

Õppides kirikumuusika eriala D-kursusel on õppeaeg 2 aastat, C-kursusel 2 aastat (eelduseks on D-kursuse läbimine), eelkursusel 1 aasta (eelõpe D-kursusele). Õppeaastas on 11 õppesessiooni, a´ 3 päeva.
2019/2020 õ-a sessioonide ajad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kmo-ajakava2
Kursuste ainekavad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kursused
Õppetöö kirikumuusika kursustel on tasuline: D- ja C-kursusel EELK liikmetele 550 eurot õ-a, teistele 1280 eurot õ-a; eelkursusel EELK liikmetele 320 eurot õ-a, teistele 770 eurot õ-a.
Vastava kursuse lõpetanu saab taotleda EELK kirikumuusika kutsekomisjonilt kirikumuusiku D- või C-kutsekategooriat.
Dokumentide vastuvõtt 19.–27. augustini aadressil: usuteaduse instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.
Esitada tuleb avaldus (vabas vormis), keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus, muusikalise eelhariduse tunnistus, 1 foto (3×4), elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia, tõend kirikliku kuuluvuse kohta.
Sisseastumiseksamid D- ja C-kursusele toimuvad 28. augustil kell 11.
Eksamid: solfedžo/elementaarteooria, klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala), laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst, vestlus.

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele. Individuaalõpe on tasuline. 2019/2020. õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 17 eurot. Täpsem info individuaaltundide kohta kodulehel.
Info e-posti aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee, tel 611 7408 või kodulehel.

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)