Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut kutsub õppima

02.08.2017 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirik_KMO_134x1601.–20. augustini toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2017/2018. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida preestrina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Esitada avaldus, millele lisada dokumendifoto; ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;    kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad; enesetutvustus; essee; iseloomustus, mille esitab  preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja.
Eksam pro venia concionandi toimub 11.–12. septembril.
1.–20. augustini toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2017/2018. õppeaasta õpperühma ka neile, kes soovivad teenida diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Esitada avaldus, millele lisada dokumendifoto; ristimis- ja leeritunnistuse (ning  laulatustunnistuse) koopia; koguduse õpetaja taotlus koos praosti kinnitusega; elulookirjeldus; teoloogilist haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia (või tõendus eeldushariduse olemasolust); enesetutvustuse ankeet;  kolm iseloomustust: oma koguduse õpetajalt, ühelt akadeemiliselt õpetajalt / õppejõult, sõbralt.
Diakonivestlus toimub 5. septembril.

Kõik dokumendid esitada elektrooniliselt usuteaduse instituudi kodulehe kaudu.
Info: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent, tel 611 7405 või 5664 5700.
E-aadress: liina.sander@eelk.ee.

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. (1Jh 3:8b)