Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut kutsub koolitusele

02.03.2016 | | Rubriik: Teated

Instituut korraldab reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitussarja «Jumala armu poolt vabastatud»: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval.
Läbiviija on  usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse teadur Thomas-Andreas Põder.
Sihtrühmaks on vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.
Koolitus toimub neljal päeval kl 10–17, kuid osaleda saab ka ühel päeval või valitud päevadel.
20. aprill «Jumala armu poolt vabastatud»
15. november «Lunastus pole müügiks»
14. märts 2017 «Inimesed pole müügiks»
24. oktoober 2017 «Loodu pole müügiks»
Taust ja koolituse alusmaterjal: Üleilmne evangeelsete luterlike kirikute osaduskond – Luterlik Maailmaliit (LML) – tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva aastatel 2015–2017. Reformatsiooni juubeli peateemaks on osaduskonna kontekstis «Jumala armu poolt vabastatud», mida avavad lähemalt alateemad «Lunastus pole müügiks», «Inimesed pole müügiks» ning «Loodu pole müügiks».
Teemadele on pühendatud esmakordselt 2015. a suvel ilmunud neli väikest artiklikogumikku, mis sisaldavad laiemale lugejaskonnale suunatud kaastöid kõigist LML piirkondadest.
Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge. Inglise keeles on need tasuta allalaaditavad LML kodulehel aadressil https://2017.lutheranworld.org/content/liberated-god%E2%80%99s-grace-131.
Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik tänapäeva ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.
Koolitustasu ühe päeva eest on 18 eurot, korraga kõigi päevade eest makstes on osalustasu 60 eurot. Esimesele koolituspäevale registreeruda hiljemalt 15. aprilli keskpäevaks.
Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 553 0399.

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)