Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituut kutsub koolitusele

22.03.2019 | | Rubriik: Teated

Instituut korraldab 24. aprillil kell 10–17 koolituse „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“.
Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor.
Sihtrühm: vaimulikud, koguduste kaastöölised, usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, asjahuvilised.
Koolituse eesmärk: süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine.
Koolituse teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.
Taust ja koolituse alusmaterjal
• Koolitus tõukub UI toimetiste alasarja „Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum“ avaköitest „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“ (2018, 609 lk, autoriks koolituse läbiviija).
• Mõiste „usukultuur“ osutab nii sellele, kuidas paistab kultuur usule, kui sellele, kuidas usk ise on kultuuri eripärane ilming. Mõiste osutab inimeseks olemise tähenduse süvakihtide tõlgendamisele – selle mõtestamisele, millisena mõistetakse inimese ja üldse kogu loodu(se) ja olemise tähendust ja väärtust –, mis ei pruugi toimuda sõnadega, vaid ka tunnetega, tegudega, eluhoiaku, -häälestatuse ja -suunitlusega.
• Raamatus käsitletakse, milline on evangeelne luterlik arusaam kristlikust usust ja selle algusesaamisest; kuidas tõlgendab selliselt mõistetud kristlik usk inimest, ühiskonda ja maailma; millise olemisväe, elulaadi ja tegutsemissuunitluse evangeelse luterliku arusaama kohaselt kristlik usk avab.
• Raamatu taotluseks on uurida ja arendada teoloogiat 21. sajandi Eestis viisil, mis selgesti arvestab ja haakub meie kohaliku teoloogiatraditsiooniga.
• Vt ka Randar Tasmuthi tutvustust „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“, Eesti Kirik, 13.02.2019.
Koolituse meetod: koolituspäeva eel loevad osalejad läbi raamatu sissejuhatuse ja igast osast (neid on kokku neli) ühe väljavalitud peatüki, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengufaasid.
Koolituse hind 15 eurot sisaldab koolituse ja lõunasöögi.
Registreeruda hiljemalt 22. aprilli keskpäevaks. Elektrooniline registreerumine
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhu78f1UVsAYErnynqQwqdZw2nBGh3jjvytuGERXBLP2TThQ/viewform.
Info: kerstin.kask@eelk.ee või tel 553 0399.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)