Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse instituut arendab koostööd ärikooliga

02.01.2014 | | Rubriik: Uudised

EELK Usuteaduse Instituudi ja Estonian Business Schooli vahel sõlmiti koostööleping, mida oma allkirjadega kinnitasid rektorid Ove Sander ja Arno Allmann.
Lepingu eesmärgiks on teha erinevates valdkondades süvendatud koostööd, kaasates olemasolevaid rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. Koostööd tehakse õppekavades ühisosa väljaselgitamise ja õppemeetodite arendamise nimel, üliõpilaste ja õppejõudude vahetamise, koolitamise ja täienduskoolituse valdkonnas ning ühises teadustöös. Lepingu rakendamise kontaktisikuteks on EBSi poolt teadusprorektor, juhtimise õppetooli juhataja Ruth Alas ja UI poolt usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth.
Ove Sandri sõnul on lepinguni viinud aastatepikkused isiklikud ja toetavad kontaktid. «Tihedama koostöö huvi on olnud siiras ja vastastikune. Meie lootuseks on saada tuge juhtimisalaste ainete õpetamisel. Omalt poolt pakume EBSile abi üldreligioossete ja -kultuuriliste ainete õpetamisel. Mõned meie magistritaseme üliõpilased käivad juba praegu EBSi juhtimisloengutel. Samuti olen ise õpetanud EBSi magistrante.
Püüame toetada üksteist ka õppekavade arendamisel ja õppemetoodikate täiustamisel. Praktilise poole pealt tähendab see, et vahetame õppejõude ja üliõpilasi. Oluline on märkida, et üliõpilaste vastastikune osalemine õppetöös on tasuta nii meie õppijatele kui koolidele. Lepingu laiem ja kandvam eesmärk on väärtustada ja toetada erakõrghariduse rolli ja arendamist Eesti kõrgharidusparadigmas.»
Tiiu Pikkur

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)