Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse Instituut annab teada

22.08.2018 | | Rubriik: Teated

• Vastuvõtust pastoraalseminari preestrikoolitusele 2018/2019 õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Avaldus ja vajaminevad materjalid esitada 20. augustist 3. septembrini elektrooniliselt instituudi kodulehe http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/preestrikoolitus kaudu.
Eksam pro venia concionandi toimub 10.–11. septembrini.
• Vastuvõtust 2018. aasta diakonikoolitusele 20. augustist 3. septembrini. Diakonikoolituse läbimine on vajalik eeldus diakonieksamile kutsumiseks ja hilisemale teenimisele diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Vastuvõtu tingimused, vajaminevate dokumentide loetelu ja informatsiooni nende esitamise kohta leiab EELK UI kodulehelt: http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/diakonikoolitus
Vestlus konsistooriumi ees toimub 10. septembril.
Info: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent, tel 611 7405 ja 5664 5700; liina.sander@eelk.ee.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)