Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse instituut annab hinnatud hariduse

18.05.2016 | | Rubriik: Uudised

Prof Randar Tasmuth leiab, et instituudi tutvustamine õppetöö käigus on end õigustanud. Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudi avatud uste päev oli 14. mail – see oli õppesessiooni päev, mil auditooriumide uksed olid uudistajatele avatud, et pakkuda killukest kõrgkooli tööpäevast.

Lisaks loengutele ja seminaridele pakuti võimalust teha ringkäik kogu majas, heita pilk raamatukogule, kiigata sisse pastoraalseminari ja kirikumuusika osakonna uksest.
Mida saab 70aastases instituudis õppida? «Meil on kolm õppekava: rakenduskõrgharidus, usuteaduse magistriõpe ja kristliku kultuuri magistriõpe,» selgitab dekaan prof Randar Tasmuth. «Meie põhiasi ja -üles­anne on rakenduskõrghariduse luterliku teoloogia eriala, see on meie missioon kirikus. Kaks kõrvaleriala on hingehoid ja õigeusu teoloogia.
Kuna õigeusu kirik on Eestis väike, siis on õigeusu teoloogia erialale mõttekas vastu võtta üle aasta ja sel sügisel ongi vastuvõtt. Magistriõppes on kaks suunda: usuteadus ning diakoonia ja hingehoid; teiseks kristlik kultuurilugu.
Akadeemilise teoloogia magistriõpe annab süvendatud teoloogilise hariduse, mis on eelduseks töötamisel teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel, samuti pärast pastoraalseminari lõpetamist EELKs preestrina töötamiseks.
Diakoonia ja hinghoiu magistriõppesse tulevad enesetäiendamisvajadusest need, kes juba töötavad kogudustes, sotsiaal- ja tervishoiuasutustes jm. Kuid oodatud on ka need, kes alles hakkavad eriala omandama.
Kristliku kultuuriloo erialale saavad õppima tulla kõik kristlikust kultuuriloost huvitatud kõrgharidusega inimesed, vaatamata oma erialale. Meil on olnud siin väga huvitavaid rühmi, praegugi on lõpetamas kaks õigusteaduse doktorit, kes ühendavad piibellikke teadmisi õigusalastega. Inimestega, kellel eelnev erihariduse olemas, on olnud seminarides hästi huvitav töötada. See magistriõpe on meil populaarne.»
Keda ootate õppima? «Rakenduskõrghariduse erialadele ootame neid, kelle eesmärk on töötada kirikus, omandada teoloogia alused ja loodetavasti minna edasi magistriõppesse, pastoraalseminari. Siis ootame neid, kes leiavad oma väljundi hingehoiu alal meditsiiniasutustes jm. Hea meel on, kui õigeusu kirikust tuleb õppima neid, kes kas juba praktiseerivad või tahavad saada preestriks õigeusu kirikus.
Magistriõppe tasandile ootame neid, kes on ära tundnud, et nende kutsumus on süvendatud huvi teoloogias ja loodetavasti soov ennast kirikutöös otseselt rakendada, ning ka neid, kes diakoonia ja hingehoiu erialal soovivad süvendatud õpet. Kõik, kes meie instituuti õppima plaanivad tulla, võivad olla kindlad, et saavad siit respekteeritud ja terves Euroopas kõrgelt hinnatud hariduse.»
Avatud uste päeval esitleti Ida-Soome ülikooli prof Paavo Kettuneni raamatut «Aitav kohtumine I». Prof Kettunen pidas ka avaliku loengu, selgitamaks raamatu eesmärke. Urmas Orase tõlgitud raamat keskendub hingehoiu alustele, ajaloole ja teoloogiale, sellele, kuidas moodustub hingehoidlik suhe ja kuidas koguduses hingehoidlikult tegutseda.
Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituut
Õppevaldkonnad
Rakenduskõrgharidus
Magistriõpe
Vaimuliku õpe
Kirikumuusika õpe
Täienduskoolitus
Vt lähemalt: ui.eelk.ee

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)