Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse Instituudis uued magistrandid

24.08.2005 | | Rubriik: Uudised

Viis akadeemilise usuteaduse ja kümme religioonipedagoogika magistranti alustas esmaspäeval õpinguid Usuteaduse Instituudi (UI) usuteaduskonnas. Kaheksa neist on Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) stipendiaadid. Instituut pakub kraadiõpet teist õppeaastat.

Dekaan Randar Tasmuth kinnitas Eesti Kirikule, et teaduskonnal on põhjust rahul olla, sest nii akadeemilise usuteaduse kui ka religioonipedagoogika suunaga magistrirühmad on täidetud, värsked magistrandid on korraliku baashariduse ning suurepärase motivatsiooniga.

Õppimine UI tasemeõppes on tasuline. Kui reeglina on UI usuteaduskonna magistrandil õppeaasta maksumus 20 000 krooni, millest EELK liikmetel tasub kirik 11 000 krooni ja üliõpilane peab ise maksma 9000 krooni, siis EKNi stipendiaadil jääb enda taskust tasuda vaid 2000 krooni. Seda tänu UI ja EKNi vahel sõlmitud koostöölepingule, mis garanteeris EKNi poolt kaheksale EKNi liikmeskiriku esindajast religioonipedagoogika magistrandile stipendiumi suurusega 7000 krooni.

Stipendiumi loojad pidasid silmas kolme põhiprintsiipi: tugevdada olemasolevat õpetajaskonda, valmistada ette uut kaadrit nii üldhariduskoolidesse kui ka koguduste laste- ja noortetöö alale ning pikemas perspektiivis valmistada ette religioonipedagoogika eriala õppejõude, kes on varustatud akadeemilise kraadiga.

EKNi haridustöö projektijuht Kristiina Krabi selgitas Eesti Kirikule, et stipendiumi komisjon valis üheksa kandidaadi hulgast välja kaheksa: EELKst viis inimest, EEKBList kaks ning ühe EMKst. Tase oli tema sõnul tasavägine ning kõrge.

Komisjonile avaldas muljet kandidaatide ülevaated kavandatavatest uurimistöödest. Krabi sõnul jäid eriti silma järgmised teemad: erivajadustega lastega töötamisel religioonipedagoogika rollist; kirikliku ja riikliku noortetöö suhetest ning võimalikust dialoogist; usuõpetus vene õppekeelega koolides; isiksust arendavad eetikaprintsiibid kooli kasvatussüsteemis.

UI religioonipedagoogika projektijuht Kerstin Kask märkis Eesti Kirikule: «Mul on hea meel, et stipendiaatide hulgas on neid, kes tegelevad kogudustes laste- ja noortetööga – nii edendame ka meie kirikute kasvatustööd, mis on üks stipendiumi eesmärk. Samuti on südamest hea meel, et meie kooli tuleb toredaid inimesi ka teistest konfessioonidest.»

Uued religioonipedagoogika magistrandid alustasid õppetööd teisipäeval Kristiina Krabi kasvatusteooria-alase loenguga, akadeemilise usuteaduse suuna õppurid alustasid õppetööd Vana Testamendi meetodite kursusega, lektoriks oli mag Urmas Nõmmik. Homme on kahe suuna ühine loeng «Jeesus ja algkristlus», mida peab dekaan dr Randar Tasmuth.

LIINA RAUDVASSAR

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)