Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Usuteaduse instituudis esitleti jutlustekogu ja ajakirja

19.09.2018 | | Rubriik: Esileht

Jaan Lahe autogramme jagamas.
Tiiu Pikkur

Usuteaduse instituudi uue õppeaasta esimesel sessioonil esitleti kaht äsjavalminud trükist: Usuteadusliku Ajakirja erinumbrit ja prof Jaan Lahe jutlustekogu „Uks teise maailma“.

Usuteadusliku Ajakirja rahvusvahelise koostööna valminud erinumber „Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertums­wissenschaftlichen Fragestellungen“ („Punjabist Tiberini Mesopotaamia ja Jordani kaudu – muinasteaduslikke probleemipüstitusi“) 1/2018 (72) on pühendatud vanaaja religioonidele.
Ajakiri sisaldab Tartu ülikooli usuteaduskonna, orientalistikakeskuse ning humanitaarteaduste ja kunstide instituudi, EELK Usuteaduse Instituudi, Berliini Humboldti ülikooli ning Potsdami ülikooli õppejõudude ja teadurite inglis- ja saksakeelseid uurimusi. Erinumbri on koostanud Potsdami ülikooli nooremteadur Daniel Mielke ja usuteaduse instituudi piibliteaduste erakorraline professor dr Jaan Lahe.
Akadeemilise Teoloogia Seltsi poolt välja antav rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri Usuteaduslik Ajakiri avaldab teoloogia valdkondi ja nendega seotud teemasid käsitlevaid artikleid.
Jaan Lahe jutlustekogumik „Uks teise maailma“ sisaldab 54 jutlust aastatest 1999–2018, kõige vanem jutlus on peetud Keila kirikus ja esitletud pastoraalseminari kohustusliku tööna. Kõige hilisemad jutlused on peetud selle aasta kevadel. Jutlused ei ole kronoloogilises järjekorras, vaid järgivad kirikuaasta rütmi ehk algavad advendiajaga ja lõpevad igavikupühapäevaga. Jutlused on peetud erinevates kirikutes, kuid suurem osa Mustamäe Maarja Mag­daleena koguduses, mille abiõpetaja Lahe on.
Raamatu pealkirja „Uks teise maailma“ kohta ütleb autor, et jutlus peaks olema nagu uks, mis avaneb Jumala Sõna juurde ning võimaldab meile seeläbi sissepääsu Jumala riiki ehk teise maailma. Autori sooviks on, et lugejad leiaksid valitud jutlustest uusi vaatenurki vanade ja tuntud kirjakohtade jaoks, et need oleksid otsekui avatud ukseks Jumala Sõna juurde.
Tiiu Pikkur

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)