Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse instituudi rektori kohuse­- täitjaks määrati Marko Tiitus, Ove Sander pühendub hoolekande- kaplanaadi ülesehitamisele

13.05.2020 | | Rubriik: Uudised

Peapiiskop Urmas Viilma andis 6. mail usuteaduse instituudi nõukogu liikmetele, vaimulikele, kogudustele ja allasutuste juhtidele teada, et assessor Ove Sander on seoses oma suure töökoormusega hoolekandekaplanaadi ülesehitamisel sotsiaalministeeriumi peakaplanina palunud peatada oma tegevuse ja volitused EELK Usuteaduse Instituudi rektorina.

Konsistoorium arutas 5. mai istungil Ove Sanderi avaldust ja usuteaduse instituudi jätkusuutlikkuse küsimust laiemalt ning otsustas peatada Sanderi usuteaduse instituudi rektori ametiülesannete täitmise alates 5. maist kuni töölepingu lõppemiseni sotsiaalministeeriumi peakaplanina või usuteaduse instituudi rektori korraliste valimisteni.

Usuteaduse instituudi rektori kohusetäitjaks alates 5. maist määrati assessor Marko Tiitus. Ühtlasi võeti vastu otsus moodustada usuteaduse instituudi majandusliku jätkusuutlikkuse juhtrühm koosseisus peapiiskop Urmas Viilma (juhataja), kantsler Andrus Mõttus, assessor Ove Sander ja assessor Marko Tiitus ülesandega töötada välja usuteaduse instituudi jätkusuutlikkuse tegevuskava ja esitada see konsistooriumi juulikuu istungile.

Tehtud otsused on vajalikud selleks, et väärtustada uue kap­lanaadi käivitamist sotsiaalministeeriumis ja võimaldada assessor Ove Sanderile suuremad võimalused nende teemadega pühendunumalt tegeleda, selgitas peapiiskop.

Allikas: EELK konsistoorium

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)