Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituudi koolitussari

06.04.2016 | | Rubriik: Teated

Instituut korraldab reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitussarja «Jumala armu poolt vabastatud»: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval.
Läbiviija on  usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse teadur Thomas-Andreas Põder. Sihtrühmaks on vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.
Koolitus teemal «Jumala armu poolt vabastatud» toimub 20. aprillil kl 10–17.
Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge. Inglise keeles on need tasuta allalaaditavad LML kodulehel aadressil https://2017.lutheranworld.org/content/liberated-god%E2%80%99s-grace-131.
Koolitussarja eesmärk on süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik tänapäeva ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.
Koolitustasu on 18 eurot, korraga kõigi nelja päeva (20.4.2016; 15.11.2016; 14.3.2017; 24.10.2017) eest makstes on osalustasu 60 eurot. Esimesele koolituspäevale registreeruda hiljemalt 15. aprilli keskpäevaks.
Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 553 0399.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. (1Jh 4:21)