Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituudi koolitussari

02.11.2016 | | Rubriik: Teated

Instituut korraldab reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitussarja «Jumala armu poolt vabastatud»: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval.
Läbiviija on  usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse teadur Thomas-Andreas Põder. Sihtrühmaks on vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.
Koolitus teemal «Lunastus pole müügiks» toimub
15. novembril kl 10–17.
Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge. Inglise keeles on need tasuta allalaaditavad LML kodulehel aadressil https://2017.lutheranworld.org/content/liberated-god%E2%80%99s-grace-131.
Koolitussarja eesmärk on süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik tänapäeva ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.
Koolitustasu on 18 eurot, juhul kui korraga pole tasutud kõigi nelja koolituspäeva eest.
Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 553 0399.

Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. (Ps 145:15)