Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond

08.05.2013 | | Rubriik: Teated

kutsub õppima kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 aastat) ja eelkursusele (õppeaeg 1 aasta).
Oodatud on kirikumuusikud, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi oreli- ja klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes. Õppeaastas on 10 õppesessiooni, a´ 3 päeva.
Kirikumuusika D-kursuse lõpetanud saavad taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat. Eelkursuse edukalt lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid D-kursusel.
Õppetöö on tasuline.
Sisseastumiseks vajalikud dokumendid: avaldus rektori nimele, gümnaasiumi lõputunnistus või sellele kvalifikatsioonitasemelt vastav dokument, soovitavalt (laste) muusikakooli lõputunnistus, 2 fotot (3×4), elulookirjeldus ning passi või ID-kaardi koopia, soovitus koguduse õpetajalt.
Dokumentide vastuvõtt  toimub 3.–14. juunini aadressil EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn 10123 (palume eelnevalt allpool toodud meiliaadressil või telefonidel ühendust võtta).

Sisseastumiskatsed toimuvad 17. juunil kell 11 alljärgnevalt: 1) klaver ja/või orel, esitada 2 erineva karakteriga pala, lehest mängimine (koraal); 2) solfedžo, ühehäälne diktaat, rütmidiktaat, intervallid, mažoor-ja minoorkolmkõlad; 3) vestlusel laulda üks vaimulik laul või rahvalaul ning esitada vabal valikul üks vaimulik tekst.
Info: Kersti Petermann, Kristel Aer; e-post: ui.kirikumuusika@eelk.ee; tel 514 6341, 502 0950.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)