Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Usutav usk

18.12.2013 | | Rubriik: Juhtkiri

Möödunud nädalal algas registreerimine EELK vaimulike konverentsile, mis leiab aset 21.–22. jaanuaril 2014 Roosta puhkekülas. Seekord on konverentsi peateemaks EELK usuaastatest lähtuvalt «Usutav usk». Ettekannetega astuvad üles usuteaduse instituudi dotsent dr Arne Hiob, kelle sulest äsja ilmus esinduslik käsitlus «Luterliku dogmaatika alused», Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge, Tartu ülikooli usuteaduskonna professor dr Anne Kull ja õpetaja Matthias Burghardt.
Mullu 1. advendil usuaastat välja kuulutades ütles peapiiskop Andres Põder: «Usuaastal ei pääse me mööda küsimustest, milline koht on usul minu elus, kas on mu mõtted, sõnad ja teod kooskõlas minu usuga, kuidas annan ma tunnistust oma usust kaasinimestele ja Jumalale. Milline on usu roll meie kodus, kogukonnas ja ühiskonnas? Kas oskan tänada Jumalat tema armu eest ning kiita ja ülistada teda keset kogudust?»
Tavaliselt küsivad vaimulikud taolisi küsimusi teiste käest – jutlustes, leeritundides ja eravestlustes. Millesse või kellesse sa usud, kuidas oma usku elad ja tunnistad? Vaimulike konverentsil on need küsimused meile endile. Ja sestap on usk just vaimulike konverentsi peateemana üsnagi kõva pähkel, nii korraldajatele kui osavõtjatele. Kuidas kõnelda oma usust nii, et sinu usk ja minu usk oleks ühtlasi meie usk? Et see usk, mida me tunnistame, ei oleks kellegi jaoks liiga kitsas või liiga avar, liialt vanamoodne või uuendusmeelne. Kuidas korraldada usuaasta konverentsi nii, et koju minnes võiksime tõdeda ja kogeda: meie usk, meie ühine usk on kinnitust saanud? Tulemus sõltub kindlasti konverentsi juhatusest, ettekandjatest ja töötubade juhendajatest, kuid samavõrra igast konverentsile tulijast.
Tänavuse konverentsi üheks oluliseks väärtuseks on kindlasti Luterliku Maailmaliidu peasekretäri dr Martin Junge osalus, kes peab ettekande teemal «Elu evangeeliumi rõõmus» ning viib läbi töötoa «Luterlik Maailmaliit – missioon, arengud ja väljakutsed». Loodetavasti avardab kohtumine Luterliku Maailmaliidu tegevjuhiga meie silmaringi ja perspektiivi nägemaks oma kiriku ees seisvaid arenguid ja probleeme laiemas seoses. Ikka ja jälle peame endale meenutama, et EELK liikmete ja vaimulikena oleme osa ülemaailmsest luterlikust osaduskonnast ja Kristuse Kirikust tervikuna.
2014. aastal seisab meie kirikul ees peapiiskopi valimine. Vaimulike konverents soovib valimisprotsessi anda oma sisendi. Kavas on vestlusring teemal «Karjaste karjane», kus kutsume mõtteid vahetama peapiiskopi rolli ja ülesannete üle meie kirikus. See vestlusring ei ole potentsiaalsete kandidaatide kõnetool, vaid pigem sõnumiks ja mõtlemisaineks neile, kes peavad kevadel langetama otsuse oma kandidatuuri ülesseadmiseks ja kelle hulgast tulevane peapiiskop valitakse.
Juba paari kuu pärast hakkavad praostkondade sinodid üles seadma peapiiskopikandidaate. Seetõttu oleks ülim aeg algatada selleteemalisi mõttevahetusi kiriku sees ning mitte jätta oletuste tegemist üksnes sensatsioonihuvilise ajakirjanduse hooleks. Arvan, et esimeses järjekorras ei peaks me keskenduma mitte võimalikele kandidaatidele, nende vanusele, CV-le, isiksuseomadustele ja arvatavatele teoloogilistele või kirikupoliitilistele eelistustele. Pigem peame püüdma klaarilt otsa vaadata rõõmudele ja muredele, väljakutsetele ja ohtudele, millega meie kirik lähemal ajal silmitsi seisab ja millega tuleb ühel või teisel viisil suhestuda ka tulevasel kirikujuhil ning tema meeskonnal. Et igaüks, kes vaeb peapiiskopiks kandideerimist, teaks, milliste teemadega tal tuleb tegelda. Kindlasti on aeg hakata kogudustes ja praostkondades peapiiskopi valimiste pärast palvetama, et võiksime nii lõpptulemuses ja valimisprotsessis kogeda Püha Vaimu juhtimist.
Valida tuleb ka vaimulike konverentsi uus juhatus. Omaenda kogemusest kinnitan, et vaimulike konverentsi korraldamine on küll väike, aga oluline ja rahuldust pakkuv võimalus meie vaimulikkonda ja kirikut teenida. Olen tänulik selle võimaluse eest ning julgustan ametivendi ja -õdesid konverentsi juhatusse kandideerima. Ametist lahkuva juhatuse nimel aga väljendan meie siirast ja südamlikku tänu eestpalvete, abi ja toetuse eest ning soovin kirikulehe lugejaile õnnistatud Lunastaja sündimise pühi ja armurikast uut Issanda aastat.

Tiitus,Marko

 

 

 

 

Marko Tiitus,
vaimulike konverentsi juhatuse esimees

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)