Esileht » Uudis » Uudised »

Usundiõpetusest ja meediatööst

06.12.2017 | | Rubriik: Uudised

Võru praostkonna konverentsil pidas ettekande meediatööst Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola. Üllar Salumets

22. novembril toimus Põlvas Võru praostkonna vaimulike konverents, mis keskendus usundiõpetuse õpetamise ja meediatöö teemale.

Vaimulike konverents algas jumalateenistusega, millel teenisid kohalik õpetaja Toomas Nigola ja abiõpetaja Jaak Pärnamägi. Orelit mängis abiorganist Raina Urb. Tähelepanuväärne oli, et konverentsile olid kogunenud kõigi Võru praostkonna koguduste õpetajad.
Kui praost Üllar Salumets oli konverentsi sisse juhatanud, tegi vikaardiakon ja Tartu Miina Härma gümnaasiumi usundiõpetaja Kätlin Liimets ettekande usundiõpetuse õpetamisest Eesti üldharidus- ja erakoolides, kus andis ülevaate, milline on usundiõpetusega seotud seadusandlus ja mis on viie riiklikus õppekavas oleva kursuse ainekava sisu.
Praegu õpetatakse usundiõpetust Võru praostkonna teenimispiirkonnas vaid kolmes koolis: Võru riigigümnaasiumis, Parksepa keskkoolis ja Põlva gümnaasiumis. Ühises arutelus leiti, et ehkki koolides õpetatav usundiõpetus on mittekonfessionaalne ehk pole käsitletav ühegi kiriku kuulutustööna, sisaldab vaimulike haridus pädevust, mis annaks võimaluse pedagoogilise väljaõppe olemasolul koolides ettenähtud kursusi õpetada. Mõtteid vahetati ka võimaluse üle tellida Võru praostkonda Tartu ülikooli pedagoogikaosakonnast kooliõpetaja kutset andev pedagoogiline kursus.
Pärast lõunasööki jätkus konverents õpetaja Toomas Nigola ettekandega meediatööst. Nigola kõneles sellest, mida silmas pidada suhtlemisel ajakirjandusega, kuidas koostada pressiteadet ja milline võiks olla rõhuasetus sotsiaalmeedias. Esiplaanile tõusis kristlaste kuvandi teadliku kujundamise olulisus. „Sellest, millisena välja paistame, sõltub ka, kuidas meie sõnumit vastu võetakse,“ sedastas ettekandja.
Konverentsile pani punkti Rõuge koguduse õpetaja Mait Mölderi antud piiblitund kirikuaasta viimase pühapäeva jutluse aluseks oleva kirjakoha (Mt 25:31–46) üle. Sisutiheda päeva lõpus lepiti kokku, et kevadine sinod toimub Vastseliinas, suvine lastelaager Mehikoormas ja laulupäeva võõrustab Rõuge kogudus Jaanimäe palvemajas.
Kätlin Liimets

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)