Slava Ukraine

Uskuda, usaldada ja ustav olla

13.09.2006 | | Rubriik: Uncategorized
Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi.

Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi.

Pühapäeval, 10. septembril kogunes Valga Peetri-Luke kogudus tänujumalateenistusele, millega tähistati koguduse 126. aastapäeva ja õpetaja Peep Audova kauaaegset teenimist. Peapiiskop Andres Põder andis Peep Audovale üle EELK teeneteristi.

Kuigi tavapärane jumalateenistuse aeg oli tunni võrra hilisemaks lükatud, oli Valga pühapäevaselt unine, vaid üks ja teine astus sisse südalinnas paiknevasse Jaani kirikusse. Tulijaid sai kokku poolesaja ringis, enamasti elu teise poolde jõudnud inimesi. Need olid need ustavad, kellest ja kellele sel päeval jutlustas peapiiskop Andres Põder. Orelil teenis koguduse organist Jüri Goltsov, kaasa laulis linnakoor Rõõm.

Aidata õigel viisil

Üheks sõnaks, mis sel päeval kõlama jäi, oli «inimlikkus». Viidates Uue Testamendi piiblitekstidele, tähendas õpetaja Audova pihikõnes, et teisi armastusega aidates oleme suutnud osutada inimlikkust. Tänu sellele on kogudus kestnud ja kestab edasi ka pärast meid. «Kui lakkaks võime teistele kaasa tunda, muutuks elu talumatuks,» tõdes õpetaja Audova.

Peapiiskopina esmakordselt, kuid noore mehena 25 aastat tagasi Valga kirikus jutlustanud Andres Põder võttis taas kinnitada koguduse usku. Ta küsis, kes on Jumala ustavad majapidajad ja kas neid on piisavalt. Tänasel päeval valitseb kahjuks suur ustavuse defitsiit. Orienteeritus patusele maailmale on ustavuse alustala kõikuma löönud.

Taas rõhutas peapiiskop püsiväärtuste tähtsust – need aitavad usku hoida. «Kristuse kirik on inimliku ühiskonna garantii,» toonitas peapiiskopki õpetaja Audova öeldut.

Kindel usus

Üks sihihoidja inimeste elus on olnud Peep Audova, põline valgalane. Põhjust teda tehtud töö eest tänada on kuhjaga: 1966. aastal ordineeriti Peep Audova õpetajaks, lühikest aega on ta teeninud Kuressaare, Kaarma ja Äksi kogudust, aastatel 1967–1983 Petseri ja samaaegselt 1974–1977 Räpina kogudust. Hooldamas on ta käinud Rõngu, Sangaste ja Laatre kogudust. Isa Jaan Audova asemele Valga kogudusse asus ta 1977 – 15. veebruaril sai täis 30 aastat teenistust sünnilinnas.

Peep Audova panus vaimulikuna on olnud suurem kui lihtsalt õpetajal, ta on töötanud Usuteaduse Instituudis süstemaatilise teoloogia õppejõuna (1992–1996), olnud konsistooriumi assessor (1992–2001) ja Valga praost (1995–2003). Avara maailmakäsitlusega kohusetruu inimesena oli Peep Audova 8 aastat (1993–2001) Valga linnavolikogu liige. Sel kevadel valiti ta Valga linna aukodanikuks.

Kogudus võis rõõmustada ja uhkust tunda, et nende hingekarjast hinnatakse: pärast jutlust kinnitas peapiiskop auväärt õpetajale rinda EELK teeneteristi. Õpetaja Peep Audova on uskunud ja ustav olnud ning soovib nüüd pensionile jääda. Aga pühapäeval tavapärasel ajal teenib ta jälle Valga kirikus, seni, kuni kogudusse uus õpetaja leitakse.

Rita Puidet

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)