Esileht » Arvamused » Kolumn »

Usklikkuse kood on leitud!

21.10.2009 | | Rubriik: Kolumn

Paar aastat tagasi toodi mu vanaonu luud väikeses kirstus Karjala ühishauast Lappeenranna sõjaväekalmistule. 60 aastat ilma isikunumbrita teiste kõrval lebanud kondid tunnistati onu omadeks tema õdedelt võetud vereproovi abil, mille DNA klappis.
On see vast ime, mida tänapäeva teadus korda suudab saata! Ma ei taha siinkohal peatuda geenimuundamistel, kus inimene «nõia õpilast» mängib, vaid soovin imetleda Looja enda loodud DNAd.
DNA on midagi enamat kui lihtsalt inimese isikutunnus – selles sisaldub kasvuplaan, mis määrab, milline ma olen kõigi oma heade ja halbade külgedega. Milline inimene meist tuleb, sõltub pärilikkuse, kasvatuse ja keskkonna koosmõjust.
Kasvatus ja keskkond võivad elu jooksul muutuda, aga pärilikkuse tegurid ja DNA jäävad ikka samaks. Kes oskab kasvuplaani lugeda, see saab mulle seletada, millised haigused võivad mind tulevikus ohustada, eriti juhul, kui ma ei muuda oma ebatervislikku eluviisi.
Olen, tõsi küll, kuulnud ka selgitust, et kui laps on isa moodi, siis on selle põhjuseks pärilikkustegur, aga kui laps on naabrionu moodi, siis tuleneb see keskkonnateguritest.
On ime, et inimene on õppinud DNA koodi lugema. Veel suurem ime on meie Looja, kes on selle koodi välja mõelnud ja kasutusele võtnud. Kas on savil midagi pottsepale öelda? Või kas töö ütleb tegija kohta: «Tema ei ole mind teinud» (Js 29:16)?
Kui teadus oleks huvitatud inimese religioosse käitumise uurimisest, siis küllap võiks üsna pea leiduda ka usulise andekuse või vagaduslaadi kood, sest DNAs sisaldub palju enamat kui vaid välised omadused.
Julgen nii väita, olemata prohvet või isegi prohveti õpilane, sest Koguja ütleb: «Kõik on ta (Jumal) omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku» (Kg 3:11).
Kui Jumal meid lõi, asetas Ta meie DNAsse ka igavikutaju. Meie südames on Jumala-kujuline tühimik. Tema igatseb olla meiega kontaktis ja meil on igatsus tema järele – ehkki paljudel on see igatsus alla surutud kõikvõimalike asendustegevustega.
Pole oluline, kas sa olid oma isale oodatud laps, «tööõnnetus», «keskkonnamõjude vili» või vallaslaps – sinu on loonud taevane Isa, kes on andnud sulle ainulaadse DNA.
Oled saanud kingiks elu siinses ajas  ning olles nõus selle vastu võtma, saad ka igavese elu. Seda ei luba mitte mina enda nimel, vaid Tema nimel, kes on sind loonud ja sulle Elu kinkinud. Ta on tõotanud seda oma pühas sõnas.
Ära siis kõhkle, vaid asu otsima, mida tahab Looja meile ilmutada. Leiad selle kõik ühtede ja samade kaante vahelt. Võta aga Piibel riiulilt alla, igapäevaseks kasutamiseks!


Jukka Repo
,
misjonär

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)