Esileht » Uudis » Esileht »

Usk, isamaalisus ja haridus on koguduse alustalad

19.08.2015 | | Rubriik: Esileht

Talu perenaine Hele-Mall ja perepoeg Ülo Kuusik tõmbasid kodusel lipuväljakul trikoloori lehvima. Rita Puidet

Nõo ja sealne Püha Laurentsiuse kogudus on aegade jooksul pälvinud tähelepanu ärksa meelelaadi, rahvusliku aatelisuse ja usulise kindluse poolest. Nii on see ka praegu.

Väidet kinnitab juba mitu aastat lauritsapäeva nädalal toimuv kuulutusnädal, mis koguduse juhatuse esimehe Madis Kanarbiku sõnul sujus ka sel korral hästi ja leidis ustavaid osalejaid. Sellele koguduse püüdlusele jumalasõna levitada lükkab hoogu takka koguduse õpetaja dr Mart Jaanson. Viiendat korda lõpetati kuulutusnädal Hans Wühneri päevaga, mida peetakse Keeri külas perekond Kuusiku koduõuel.
Hans Wühner (1836–1911) oli Paistu kihelkonnas sündinud kihelkonnakooliõpetaja, kes Tarvastus pidas ka köstri ametit. Tema õpilasteks olid tuntud inimesed nagu Mihkel Veske, Ado Grenzstein, Martin Lipp, kellest sai Nõo koguduse õpetaja. Meenutati ka Wühnerilt mõjutusi saanud perekond Tamme järeltulijaid Aino Tamme, Mari Raamotit (snd Tamm) ja Jaan Tamme.
Wühner oli rahvusliku ärkamisaja paljude ettevõtmiste eestvedaja, aastast 1880 Keeri mõisa omanik ja Nõo kiriku eestseisja. Tema pojast Richardist sai märterpastor.
Ükski Nõo koguduse üritus ei möödu meestelauluta. Nii lauldi ka möödunud pühapäeval Keeri mõisa südames endise hobusetalli kõrval perekond Kuusiku koduõuel Issanda kiituseks ja kadunud suurmeeste mälestuseks. Aga esmalt tõmbasid talu perenaine Hele-Mall ja perepoeg Ülo Kuusik kodusel lipuväljakul trikoloori lehvima ja mitmekümne osaleja suust kõlas lipu austuseks Martin Lipu (1854–1923) laul «Eesti lipp».
Kohaletulnud, kelle seas oli peale koguduseliikmete paar kaugemat külalist ja sama küla elanikku, said kuulda esimese laulupeo aegseid laule, kiriku laulu- ja palveraamatu koraale ja rahvalikke viise, sest tavapäraselt võtab päevast osa Meeri seltsimaja naisring Elurõõm. Solistina esines bariton Kalju Õllek.
Kõige rohkem üllatust pakkusid aga Nõo koguduse meesansambli esitatud rootsikeelsed laulud, sest Madis Kanarbik on Tartus asuva Rootsi aukonsulaadi aukonsul.
Meesansambli liige Ing­­mar Laasimer annab oma vuntsidega Martin Lipu mõõdu välja ja sobis hästi kehastama omaaegset koguduseõpetajat. Tänu Lipu ülestähendustele saime teada, kuidas elati Nõos vabadussõjale järgnenud ajal. Koguduse seisukohalt oli oluline, et põrandas pesitseva vammi tõttu oli altar hävimisohus, samuti riiklikult usuõpetuse keelamine koolides.
Meeleoluka päeva lõpetas küünalde süütamine Nõo kalmistul perekond Wühneri hauaplatsil.
Rita Puidet

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)