Esileht » Uudis » Esileht »

Urvaste kiriku ümbruses peeti lastelaagrit

02.07.2015 | | Rubriik: Esileht

Võru praostkonna lastelaagri esimene piiblitund Tamme-Lauri tamme juures.
Ave Kägo

Lastelaager on üks olulisematest ühisüritustest Võru praostkonnas.

Juba kuuendat aastat kogunes pühapäevakoolipere kolmeks päevaks Urvastesse. Laagri teema oli «Jeesuse elu» ning selle põhikorraldaja Urvaste kogudus, abiks ka pühapäevakooliõpetajad, koguduste õpetajad ja vabatahtlikud.
Laagris oli lapsi vanuses 2–16 aastat – kokku 53 – Kambja, Kanepi, Pindi, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste kogudusest.
Avajumalateenistus, kus teenisid praostkonna vaimulikud ning praost Üllar Salumets, toimus Urvaste kirikus. Osalejad said laagrivihiku, mis sisaldas praosti pöördumise, palvuse ja laagri kava, laule jm. Laagripaik seati üles kiriku kõrval asuva pastoraadi ümbrusesse, soovijad said peavarju ka pastoraadis.
Ekskursioonil Pokumaale võtsid seltskonna lahkelt vastu giidid, kellega koos tehti tutvust Pokukojaga ning Edgar Valteri loominguga.
Eesti jämedaima puu Tamme-Lauri tamme juures kuulati esimest piiblitundi Urmas Nageli ning Üllar Salumetsa juhtimisel, kus kõneldi lugu, kuidas Jeesus toitis ära 5000 meest vaid viie leiva ja kahe kalaga.
Erinevalt eelmistest aastatest toimus kirikus päeva jooksul koguni neli palvust. Palvusi pidasid praostkonna koguduste õpetajad. Laule palvuste sees juhendasid ning saatsid Kristiina ja Urmas Nagel.
Piiblitundide paremaks korraldamiseks jaotati lapsed vanuse järgi viide rühma. Tundide teema ja tegevus oli juhendaja otsustada.
Kõik tegevused olid inspireeritud sündmustest, mis toimusid Jeesusega tema eluajal. Joonistati, meisterdati, mängiti ning toimusid arutelud.
Laagri viimasel päeval esitles iga rühm oma tööd. Maastikumängus tuli rajal läbida seitse punkti, kus olid ette valmistatud tegevused, mis aitasid lastel Jeesuse eluajal toimunud sündmusi ja õpetusi mõista.
Uue-Antsla rahvamaja nukunäitering esines meeleoluka nukunäidendiga «Valel on lühikesed jalad». Õhtuti oli kõigil võimalus osa võtta sportmängudest.
Piiblitunde juhendasid pühapäevakooliõpetajad Tuuli Võsa (Pindi), Ave Kägo (Põlva), Reet Parras (Räpina), Helen Truija (Räpina), Margit Lail (Kanepi), Eveliin Sillakivi (Räpina). Virve Üpruse ja Peeter Potteri käe all valmisid maitsvad road. Lisaks kuulusid korraldusmeeskonda vabatahtlikud Kärt Salumets, Marje Kangro, Heiki Peiker, Maido Mustimets ja Piret Rauba.
Laagri lõpujumalateenistusel saadeti lapsed õnnistusega koduteele. Kohalik õpetaja praost Üllar Salumets tunnustas laagri korraldajaid ning jagas tänukirju.
Ave Kägo,
Põlva koguduse pühapäevakooliõpetaja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)