Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Urvaste kiriku katus sai korda

11.09.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Urvaste kogudus, kes on rõõmus, et kirikul on nüüd korralik katus, tuli vaatama, kui kiriku ümbert võeti tellingud maha.Arhiiv

Kolm aastat väldanud mahukad ehitustööd, mille käigus vahetati Urvaste kolmelöövilise kiriku kõik kolm ajahamba poolt puretud katust uute vastu välja, lõppesid augustis.

Tööd hõlmasid osaliselt ka laelaudise vahetamist seal, kus puit oli sissesadanud vihmast pehkinud ning lagi varisemisohtlik. Samuti korrastati kesklöövi aknaid vajaduspõhiselt: vahetati purunenud klaasid, parandati ja värviti raame. Veel kasutati katusetööde ajal püstitatud tellinguid selleks, et värviti ülemise löövi sein, millele muidu oli raske juurde pääseda. Eraldi tööna tehti korda altari kohal olev aken.
Teatavasti on Urvaste kirik Eestimaa maakirikute seas ainulaadne oma arhitektuuri poolest. Tegemist on tüübilt kolmelöövilise basiilikaga. Et pühakojal on kolm löövi, on ka katuseid ühe asemel kolm. See tingis mahukate renoveerimistööde jaotamist kolme etappi. Esmalt vahetati 1980ndatel paigaldatud tsinkplekk-katus kivikatuse vastu kesklöövil. Järgnevalt põhjalöövi ning käärkambri katus. Viimasena läbis uuenduskuuri lõunalöövi katus.
Lisada võib, et kiriku torn sai uue vaskpleki juba 2006. aastal. Nüüd on terve hoone koos torniga saanud muinsuskaitse seisukohalt õige ja väärika katte, mis on ilmastikukindel.
„Need tööd said teoks tänu muinsuskaitseameti pühakodade programmile, kus kogudus hakkas raha taotlema juba 2012. aastast. 2017. aastal leidis meie projekt lõpuks toetust,“ selgitab koguduse õpetaja, Võrumaa praost Üllar Salumets. Ta selgitab, et muinsuskaitse vahendusel saabunud riigi raha ei hõlmanud kunagi täielikult summat, mida töövõtja küsis. Vastavalt väljakujunenud valemile tuli arvestada, et 10 protsenti tuleb juurde omaosalust.
Seda osa aitasid kogudusel kokku panna piirkonna vallad, tehes selleks oma eelarvest sihtotstarbelise rahaeralduse. Lisaks prognoositavatele töödele tuli tegevuse käigus teha mitmeid ootamatuid lisatöid, mille eest tasumiseks kasutati koguduse keskel läbiviidud korjanduste raha.
„Kinnisvara omamine nõuab alati omanikult vastutust ja hoolt ning rahalisi väljaminekuid,“ nendib õp Salumets, avaldades siirast tänu kõigile, kes annetasid Urvaste kiriku kordategemise heaks. Ta lisab, et tööd kiriku juures pole sellega siiski ümber: „Loodame järgmisel aastal kiriku fassaadi värvimisega jätkata ning selleks ootame jätkuvalt annetusi.“
Kolm aastat väldanud remonditööd läksid Urvaste kogudusele maksma 269 478,60 eurot.
Liina Raudvassar

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)