Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Unikaalne raamat religioonifilosoofiast

03.02.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

religioonifilosoofiaEELK Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmus 2015. aasta lõpus professor dr Traugott Vogeli «Religioonifilosoofia. Filosoofia ja kristlik teoloogia dialoogis». (fotol).

Raamatu autor dr Vogel on märkinud eessõnas, et teose eesmärgiks on arutleda religiooni, filosoofia ja teaduse vahekorra ning üksteisemõistmise võimaluste üle. Eesmärgist lähtuvalt on kriitilise vaatluse alla võetud ajaloo jooksul valitsenud teooriad nende mitmekesisuses.
UI dekaan dr Randar Tasmuth juhib raamatu saatesõnas tähelepanu teose unikaalsusele ja tutvustab teost järgmiselt: «Religioonifilosoofias ristuvad paljude distsipliinide trajektoorid. /…/
Autor näitab, kuidas usu ja teadmise, nagu ka teoloogia ja filosoofia vahekorra iga teoloogiline määratlemine saab olla vaid nendevahelise erinevuse väljendus. Võib öelda, et teoloogia jaoks on usu teadmine uueks teadmiseks, millest lähtuvalt tuleb hinnata seda, mida ütleb meile tavapärane ehk igapäeva argiteadvus.»
Professor Traugott Vogel pidas UI magistriõppes kahe aasta jooksul religioonifilosoofia loenguid ja seminare, mille konspektid ja seminaride lisamaterjalid on Anne Burghardt, Vallo Ehasalu ja Kadri Lääs eesti keelde tõlkinud.
Nii sündis raamat, mis koosneb kaheksast peatükist, käsitledes religioonifilosoofia mõistet, asendit teaduste hulgas, kujunemist Uues Testamendis avalduvate suuniste alusel ning arengut meie ajani välja.
Kuna teos sündis instituudis toimunud reaalse õppeprotsessi alusel ja mitte originaalteose tõlkena, siis ei ole nimetatud raamatul maailmas teistes keeltes analoogi.
Raamatut saab osta UIst ja Tartu Pauluse raamatupoest.
Kätlin Liimets

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)