Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ülevaade väljaannetest

15.06.2005 | | Rubriik: Kirikuelu

(Algus EK nr 24, 25.5.)

Varasemates Eesti Kiriku numbrites oleme heitnud pilgu Eestis ja raja taga ilmuvatele koguduste/praostkondade väljaannetele, mis ilmuvad enam kui kord kuus (rajataguste trükiste puhul ka kord aastas). Siinkohal nimetan veel väljaandeid, mis näevad ilmavalgust Eestist väljaspool, jagades infot ning olles oluliseks allikaks igale eestlasele, igale kristlasele.

Seekordse ülevaate teises pooles keskendume EELK allasutuste ning struktuuriüksuste väljaannetele.

MEIE KODU (Austraalia eestlaste nädalaleht)

Leht toob muu hulgas ära koguduste teated ja mõne pikema artikli kirikuga seonduvast.

EESTI PÄEVALEHT (Rootsi eestlaskonna informatsioonileht)

Ilmub kord nädalas A3 formaadis 12leheküljelisena. Juhtkiri, uudised kodu- ja välismaalt. Kriitilisi artikleid ja ülevaateid muljetest, mis saadud kodu-Eestist. Eestluse häälekandja ilmutab ka kristliku sisuga artikleid. Heal tasemel fotomaterjal. Infot, mõistatusi ja nalja.

Tegijad: Ülo Ignats, Katrin Käärik, Pille Rihvk, Kristel Rosenfeldt. Lehte saab tellida.

TEATAJA (Poliitika, kultuuri, ühiskonna- ja noorteprobleemide häälekandja, Eesti Komitee ja Rootsi Eesti Organisatsioonide Liidu väljaanne)

Annab ülevaate läbi inimeste ja sündmuste kõigest, mis eestlusega seotud _ seda nii Rootsis kui Eestis. Palju kultuuriteemalisi retsensioone ja tutvustusi. Meenutusi möödanikust. Lisaks fotod. Ülevaade Rootsi eesti koguduste jumalateenistuste kavast.

Tegijad: Jaan Vilval, Aksel Mark, Otto Paju ja Aleksander Terras. Lehte saab tellida.

EESTI ELU (loetav internetis www.eesti.ca)

See väljaanne leiab ilmavalgust Kanadas, loetav nii paberkandjal kui ka internetis ning suudab seetõttu olla operatiivne ja inforikas. Loetav ka inglise keeles, kajastab hulga sündmusi üle maailma, keskendudes siiski eestlaste tegemistele. Edastab sageli ka kiriku-uudiseid ning toob ära teoloogilise sisuga artikleid.

Tartu Kolledþi Kirjastuskomitee väljaanne. Asutaja Elmar Tampõld, internetitoimetaja Vaado Sarapuu ja veebimeister Tauno Mölder.

VABA EESTI SÕNA (internetiversioon

www.vabaeestisona.com)

Nädalaväljaanne kajastab sündmusi nii kodumaal kui ka väljaspool, annab teada, mida põnevat toimub kunsti ja kultuuri vallas ning tutvustab tulevasi sündmusi. Igas numbris on ka juhtkiri. Samuti on ära toodud Põhja-Ameerika eesti koguduste teated.

Tegijad: Airi Vaga, Heino Jõgis, Lembit Kütt, Vaike Lugus, Arne Pajula jt. Ingliskeelse ja internetiversiooni toimetaja Markus Vaga.

II.

RISTI VÄGI (Eesti Evangeelse Vennastekoguduse väljaanne)

Vennastekoguduse paberkandjal trükis jagab kosutust igale ristiinimesele. Siin on tavaliselt peavanema vaimulik mõtisklus, ära on toodud jutlusi ja seletusi kirjakohtadele, samuti on kõneldud mõnel teemal, mis kristlase jaoks võiks oluline olla (andeksand, patt jm). Keskendutakse mõnele sündmusele või kogudusele, tutvustatakse toimuvat lähemalt. In memoriam veerg. On ka ülevaade vennastekoguduse kuulutustööst ning leheküljed lastele. Ilmub 4 korda aastas a´ 24 lk (A4), sisaldab joonistusi ja fotomaterjali.

Peatoimetaja kt Eenok Haamer, tegev ka Salme Reier.

MISJONI-failid (EELK Misjonikeskuse sõbraleht)

Annab ülevaate kõigest, mis misjonitööga, tegelikult küll terve kiriku töö ja kuulutusega seotud. Ära on toodud juhtkiri peasekretär Kirsti Malmilt, antakse ülevaade inimestest ja töödest seoses misjoniga Eestis ja kaugemal; hoitakse lugeja kursis meie misjonäride tegemistega ning jagatakse palju infot eri projektide ja sündmuste kohta. Sisaldab rohkesti pildimaterjali.

Tegijad: Kirsti Malmi, Piret Riim jpt. 16 lk. (A4). Tuleb neli korda aastas tellijaile tasuta koju kätte. Materjalid osaliselt loetavad misjonikeskuse koduleheküljel internetis.

 

 

 

 

 

(Järgneb.)

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)