Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ülevaade koguduse lehtedest

25.05.2005 | | Rubriik: Kirikuelu

Eelmises Eesti Kiriku numbris alustas peatoimetaja Sirje Semm sissevaatega meie koguduste, praostkondade jm väljaannete tutvustusse. Siinkohal jätkan konkreetsete lehtede tutvustust ja ära on toodud need, mis ilmuvad vähemalt paar korda aastas. Loodan, et tegelikkuses on väljaandeid enam, aga nende koguduste inimesed on võtnud vaevaks meie küsitlusele vastata.

Mari Paenurm mari.paenurm@eelk.ee

Juuru Mihkli Koguduse Leht

Ilumissagedus ja -kuju: 4 korda aastas paberkandjal (A4), 8 lk

Tiraaþ: ~300
Levi: kirikus, kihelkonna raamatukogudes ja käest kätte
Tegijad: Marko Tiitus (kuni aprillini) ja Ülle Raavel

Rahastamine: kogudus

Leht annab ülevaate toimuvast ja tulevast, peatub mõnel tähtpäeval või olulisel mõttel ning tutvustab huvitavaid inimesi. Ära on toodud õpetaja mõtisklus/jutlus, samuti tutvustatakse neid, kes uutes ametites ja juhtorganites toimetavad. Huvitav lugemine ka neile, kes harvem kirikus käivad – leht peaks küll tegemistesse kaasa haarama.

Püha Jüri (Jüri kogudus)

Ilmumissagedus ja -kuju: 2-4 korda aastas suurte pühade ajal, paberkandjal (A4), võimalusel pannakse tekste üles koguduse koduleheküljele

Tiraazh;: 300-500 (max 800)
Levi: kirikus ja käest kätte
Tegijad: Margus Vain ja Piret Riim

Rahastamine: kogudus

Mida aktiivsem on kogudus, seda põnevam on tõenäoliselt ka leht. Nii ka Jüri puhul. Huvitavaid mõttearendusi, kaasahaaravaid ülevaateid ning erinevate töövaldkondade lähemat tutvustust leiab küll väljaande igast numbrist. See on leht, mis kutsub ise kohale minema, kaasa lööma ja eest vedama. Püha Jüri on tõeline ärataja.

Rapla Maarja-Magdaleena Koguduse Leht

Ilmumissagedus ja -kuju: kuni 4 korda aastas paberkandjal, 4-12 lk

Tiraazh;: 200-400
Levi: kirikus, raamatukogudes ja käest kätte
Tegijad: Mihkel Kukk ja Ilme Veetamm

Rahastamine: kogudus

Leht on kokku pandud häid ajakirjanduslikke tavasid arvestades, tegijate ring selle ka tagab. Raplas käib palju külalisi – nii vaimulikke kui ka muusikuid ning neid ja nende mõtteid ei hoita vaka all. Iga lugeja saab teada, kes koguduses tegutsevad, mida möödanikust marjaks teele võtta ning millised on koguduse ja kogu piirkonna tulevikuplaanid. Ei puudu ka mõtisklused ja luuletused.

Ilma Valgus (Tartu Maarja)

Ilmumissagedus ja -kuju: 4 korda aastas paberkandjal, tekstid loetavad ka koguduse võrguleheküljel; 4 lk (A4)

Tiraazh;: 500
Levi: kirikus ja käest kätte ning Eesti Posti kaudu koguduseliikmete kodudesse (kui kirikust kätte ei saa)
Tegijad: Peeter Paenurm ja eri töövaldkondade eest vastutajad

Rahastamine: kogudus, ka omavalitsused ja organisatsioonid

Väljaanne annab vaimuliku mõtiskluse, vaatab möödunud sündmustele ja kutsub osalema uutel üritustel. Tutvustatakse koguduseliikmeid ja töötegijaid. Valdkondade esindajad jagavad mõtteid ja kogemusi oma vallast. Käsitletakse mõnd teemat, mis kristlasi võiks oluliselt puudutada.

RAHUHÄÄL (Nõmme Rahu)

Ilmumissagedus ja -kuju: kord kuus paberkandjal (A5)

Tiraazh;: 100
Levi: kirikus
Tegijad: Juta Jõgi

Rahastamine: toimetaja

Lehes on toodud jutlus ja mõni vaimuliku sisuga luuletus. Kõneldakse olulistest ajaloosündmustest Eesti riigi saatuses, ära on toodud inimeste isiklikke meenutusi möödanikust, samuti tuntud vaimuinimeste mõttekatkeid. Antakse lühike ülevaade koguduse toimetamistest ning ürituste kuukava.
(Järgneb.)

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)