Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Ülestõusnu tunnistajad

08.04.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Usk ülestõusmisesse on kristliku usu tuum. Samas on sellesse raske uskuda. Pühakirjast võime näha, et ka esimesed jüngrid polnud sugugi kindlad Issanda ülestõusmises. Jeesus andis oma järgijatele kindlust, näidates end neile ülestõusnuna. Need hetked muutsid jüngrite jaoks kõik ja kahtlejatest said uskujad, kes olid valmis oma elustki usu nimel loobuma. Piibel annab meile mitmeid kirjeldusi sellest, kuidas Jeesus end oma õpilastele ilmutas. Nendes tunnistustes on jõudu ja väge.
Samas on mõistetav, et tänapäeva inimesel on raske uskuda neid ligi paari tuhande aastaseid kirjeldusi. Kuid mitte üksnes esimesed kristlased pole tunnistuse andjad ülestõusmisest, vaid seda teevad kõik, kes on uskunud oma elus Kristusesse. «Mina usun ülestõusmist ja igavest elu» – nii lausub iga kirikuline usutunnistuses pühapäevasel jumalateenistusel. Nii liitub tänapäevane kristlanegi Ülestõusnu tunnistajate hulgaga. Ta ei saa küll esimeste jüngrite viisil näha ülestõusnud Jeesust, kuid ta saab kogeda Jumala tööd enda juures, koguduses ja maailmas. Selleks on vaja vaid avatud silmi, mis näe­vad Jumala tegusid siin maailmas. Nii võime meiegi oma elus kohtuda ülestõusnud Issandaga ja kogeda seda, kuidas ta kuuleb ja aitab meid. Oluline on, et esimeste jüngrite viisil oleksime meiegi nii elu, sõnade kui tegudega valmis tunnistama oma usust meid ümbritsevatele inimestele.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)