Esileht » Online » Online artiklid »

Üleskutse eestpalveks

11.08.2010 | | Rubriik: Online artiklid

Ei ole inimene tuule valitseja, et ta tuult võiks peatada! – Kg 8:8

Kui inimene kipub oma väiksust ja Loojast sõltuvust unustama, siis tuleb see kindlasti meelde olukorras, kus loodusjõud harjumuspärasest rütmist erinevalt Jumala suurust meelde tuletavad. Enneolematu kuumalaine ja halastamatut hävitustööd tegev tuli Venemaal, tulvad Pakistanis ja üleujutused koos maalihetega Hiinas – need on vaid üksikud näited viimastest nädalatest.

Viimaste päevade ägedad äikesetormid ja marutuul on teinud suurt materiaalset kahju ning tekitanud palju muret mitmetes paikades Eestimaal. Tormituul ja äike on põhjustanud suurt kahju üksikisikutele, erinevatele asutustele ja ka kirikutele Virumaal, Tartus, Jõgevamaal, Harjumaal ja mujalgi. Väike-Maarjas toimunu on pannud imestama kogu rahva, sest muu kahju hulgas, mida maru põhjustas, viis torm kirikult torni! Kahju on torm teinud ka kirikuhoonetele Haljalas, Rakveres, Palamusel ning väiksemal määral mujalgi.

Sellega seoses palun kõikides EELK kogudustes eeloleval pühapäeval panna eestpalvesse ähvardavate ja õnnetusi põhjustavate loodusjõudude meelevalla all kannatajad kõikjal maailmas. Palvetagem nende pärast, kes on kannatanud hiljutiste äikesetormidest ja marutuulest tekitatud kahjude pärast Eestimaal. Palume kõigi eest, kelle kodud on kannatanud tuule-, vee- või tulekahjude tagajärjel. Ootame Jumalalt tarkust ja jõudu päästetöötajatele, ametnikele, vabatahtlikele ja kõigile, kes teevad endast kõik, et taastada inimeste ja nende kodude turvalisus.

Kes eestpalvetele lisaks soovivad toetada Väike-Maarja kogudust tormikahjude likvideerimisel omapoolse rahalise annetusega, palub kogudus annetuse kanda EELK Väike-Maarja koguduse Swedbankis avatud eriarvele nr 221050284862.

Kes soovivad teha annetusi teistele tormikahju kannatanud kogudustele või asutustele, palume kanda annetus EELK Konsistooriumi sihtotstarbelisele arveldusarvele nr 221002160604, Swedbank. Selgitusse palume märkida: Annetus diakooniafondi ja lisada asutuse või koguduse nimi, mille toetuseks annetus tehakse.

Urmas Viilma
Kantsler peapiiskopi ülesannetes
e-post: konsistoorium@eelk.ee
tel 627 7350

10.08.2010

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)