Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Üleskutse

01.10.2014 | | Rubriik: Teated

Armsad  kaasvõitlejad, õed ja vennad!
Avalikkuses on saanud teatavaks, et pühapäeval, 5. oktoobril algusega kl 12 toimub Toompeal meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks. Veerand tundi varem, kl 11.45 toimub  samas Neeva Aleksandri katedraali sissepääsu juures palvus, kus osalevad metropoliit Kornelius ja MPEÕK Tallinna vaimulikkond.
Kuigi EELK ei ole nende ürituste korraldaja, pean siiski vajalikuks öelda järgmist: paljud meie poliitikud ja ühiskonnateadlased on kutsunud rahvast üles kodanikuaktiivsusele,  oma meelsuse väljendamisele ja oma seisukohtade kaitsmisele.  See on osa meie ühiskonna normaalsest toimimisviisist, osa demokraatlikust elukorraldusest.
Eesti Evangeelne Luterlik kirik on nii üksi kui koos teiste Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega väljendanud korduvalt oma taunivat seisukohta  homoseksualismi ideoloogia ning menetluses oleva kooseluseaduse eelnõu suhtes ning väljendanud toetust  traditsioonilisele perekonnale.
Kavandatava palvuse ning meeleavalduse eesmärk  kattub suures osas meie kiriku seisukohtadega. See  annab  hea võimaluse igale kristlasele ja kodanikule, kes neid seisukohti jagab, oma osavõtuga  ühist sõnumit tugevdada ning  toetada  seeläbi abielu ja perekonna väärtustamist ning  Eesti ühiskonna tugevdamist.
Palvetagem sel pühapäeval,  5. oktoobril,  meie maa ja rahva, perekondade ja abielu pärast ka meie kirikutes!
Õnnistussooviga Andres Põder

5. oktoobril kell 12 on Toompeal meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks.
Vt www.kooseluseadus.ee ; info@saptk.ee; tel 680 1290.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)